torsjö live vers2

Brister i demokratin

Brister i demokratin

Vem stod för vad i frågan om Musikpaviljongen och folkomröstning?
Svaret på frågan hittar ni i kommunfullmäktiges beslut i ”Ärende om folkomröstning till följd av folkinitiativ, ärende 4,Kommunfullmäktige 2016-06-13”.
Ja till folkomröstning sa 14 ledamöter från SD, 3 från L, 2 från FV och 1 från M.
I det dokument till vilket hänvisas ovan framgår således med all tydlighet vilka styrande i Hässleholms kommun som ville låta gräsrötterna och medborgarna komma till tals. Den föga demokratiska skara som valde en annan väg får begrunda detta fram till det val som stundar.
Hade vid en folkomröstning en majoritet beslutat att flytta Musikpaviljongen hade vi alla kunnat leva med detta. Den situation som nu uppkommit lämnar mycket övrigt att önska och har som alla kan se fått politiska konsekvenser. Detta visar inte minst måndagens möte i kommunfullmäktige! Intresset för demokratin eller ska vi säga ickedemokratin i vår kommun tycks med tanke på åskådarskarorna i sammanträdeslokalen vara stort.
Till detta glädjande intresse för grundläggande demokratiska frågor har i allra högsta grad gruppen för Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande bidragit. Deras kamp har visat på grundläggande demokratiska brister i vår så kallade ”representativa demokrati”.
Ni kvinnor och män som hamnat i maktens korridorer tycks tro, att när ni väl har hamnat där, behöver ni inte lyssna på dem som placerat er där. Till er vill jag säga att när jag, styrkt av mina vänner gräsrötterna, skrapar i gruset med högerfoten och blickar ut över det politiska slagfältet, har jag en gåspenna i min hand.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se