torsjö live vers2

Jacob Karlsson tar över T4-området

Jacob Karlsson tar över T4-området

Jacob Karlsson och K-fastigheter köper det närstående bolaget Brinova med alla dess fastigheter på T4-området i Hässleholm. Därmed tar K-Fastigheter över nästan hela området. Samtidigt förvärvar Brinovas moderbolag Brinova Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv av K-fastigheter. Det skriver Brinova Fastigheter i ett pressmeddelande på tisdagen.

Brinova Fastigheters styrelseordförande Erik Selin äger 49 procent av K-fastigheter och köpet måste därför godkännas av den ordinarie årsstämman i maj. Brinova har också skyldighet att offentliggöra informationen enligt EU:s marknadsmissbruksförordning

Brinova säljer alltså hela sitt fastighetsbestånd i Hässleholm. Enligt pressmeddelandet består det av fem fastigheter på T4, avsedda för ny-, om- och tillbyggnad av bland annat bostäder och för handel, totalt cirka 38 000 kvadratmeter. Tillträdesdag är den 1 juni.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Fastigheterna i Hässleholm värderas till 52 miljoner kronor. Försäljningen sker i bolagsform och den preliminära köpeskillingen för aktierna i Brinova i Hässleholm uppgår till cirka 53 miljoner kronor, köpeskillingen för bolaget i Eslöv cirka 20 miljoner kronor.

– K-Fastigheter är mycket positiva till att utöka sin satsning i Hässleholm, extra glädjande med hänsyn till att vi redan finns etablerade på just T4-området och känner till området och marknaden väl. K-Fastigheter har en strategi om att renodla beståndets geografiska koncentration och väljer därför att sälja bolagets enda fastighet belägen i Eslövs kommun, säger Jacob Karlsson i pressmeddelandet.

Brinova presenterade i somras en större ”vision” för T4-området med utbyggnad av 440 lägenheter. Där ingick också att riva matsalen för att bygga ett femvåningshus med bostäder, restaurang och samlingssal, trots att det strider mot detaljplanen. Det är samma detaljplan som omfattar Karlssons planerade femvåningshus i Officersparken. Matsalen ägs fortfarande av kommunen, så om Brinovas plan ska förverkligas krävs både en detaljplaneändring och att kommunen vill sälja.

Brinova hade tidigare option på att bygga i Officersparken, men kommunen bröt den i förtid till förmån för Jacob Karlssons bolag.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
2016-01-19 Sade upp Brinova för att sälja till Karlsson
2
016-06-21 Karlssons kompanjon vill riva T4-matsalen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se