Gruppen-3a-328x120

Alliansen vill hitta lösning för Telenor

Alliansen vill hitta lösning för Telenor

Företrädare för den borgerliga alliansen i Hässleholms kommun träffade på fredagen Telenor för att diskutera möjligheterna för bolaget att bygga fibernät, trots att ansökan om markavtal avslogs på torsdagen. Det beslut som gäller idag är att kommunen inte beviljar nya markavtal för fiber.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) hänvisade till ett av målen i den antagna budgeten där alliansen öppnar för samarbete mellan kommunen och privata aktörer i fiberutbyggnaden.

– Jag menar att vi ska försöka resonera oss fram till sådana lösningar, förklarar han.

Samtidigt trappar kommunens fiberorganisation upp sin säljkampanj för att möta konkurrensen.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill resonera om en lösning för att Telenor och Bredbandbolaget ska kunna vara med och bygga fibernät i kommunen. Foto: Berit Önell

Pär Palmgren vill inte säga att ett direkt sådant resonemang är påbörjat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag har träffat Telenor idag och lyssnat på dem. De skulle skicka över sina tankar kring en möjlig lösning. Vi får se vad det leder till, meddelar han Frilagt via sms.

Thomas Bäckström, nationell försäljningschef för villafiber på Telenor, sa i förra veckan till Frilagt att företaget, tillsammans med Bredbandsbolaget, skulle börja gräva inom några veckor. Han förklarade också att bolaget fått rätt i andra kommuner som först nekat markavtal och grävtillstånd.

– Nu är vi övertygade om att det är riskfritt, sa han då.

Men Hässleholms kommun har hittills inte ändrat sitt principbeslut om att neka markavtal till nya aktörer. Däremot kan det alltså bli aktuellt med en ny styrande minoritet.

– Det här var ganska väntat i det här läget och det har givetvis med det parlamentariska läget i kommunen att göra. Men vi har en god dialog med den tillträdande koalitionen och känner ingen anledning till mer oro idag än i måndags, säger Thomas Bäckström nu.

Han beskriver fredagens möte som positivt.

Han tillägger att bolaget haft dialog även med det nuvarande styret i kommunen och känner till ärendet hos Konkurrensverket.

– Vi är väl pålästa om lagar och regler. Alla är väl egentligen överens om att så här får de inte göra, säger han.

Bolaget gick dock redan i onsdags ut med information via mejl och sms till de kunder som hunnit teckna sig för Telenors fiber i kommunen.

– Vi förklarade att det inte är någon risk att teckna avtal med oss. Om vi inte får markavtal kan avtalet frånträdas utan kostnad, berättar Thomas Bäckström.

Brev med samma information har också postats till alla hushåll i de aktuella områdena.

Beslutet om markavtal går inte att överklaga.

– Vi skickade in en formell ansökan för att påbörja dialogen och kommer nu att fortsätta med dialog, säger Bäckström.

Han förklarar att Telenors plan för fiberutbyggnad i Hässleholms kommun ligger fast.

– Vi kan börja gräva på mark som inte är kommunägd och vi kommer att genomföra utbyggnaden i år, säger han.

Varför väntade ni inte tills ni visste att ni kunde få grävtillstånd?

– Om vi  hade satt oss ner i båten hade det redan varit över. Vi behövde gå in nu. Det här är en jätteviktig region för oss. Vi har många kunder. Kommunen ska inte kunna hindra oss från att uppgradera infrastrukturen till våra kunder, säger Thomas Bäckström.

Konkurrensverket går nu vidare med utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen i samband med kommunens fiberetablering. Foto: Berit Önell
Kommunen har hittills hållit fast vid att inga nya aktörer ska få markavtal och därmed grävtillstånd för fiber. Därför är det idag bara Telias dotterbolag Skanova som har sådant tillstånd. Men den borgerliga alliansen öppnar för samarbete med privata företag. Foto: Berit Önell

Han påpekar också att kommunen driver en säljkampanj.

– Om det var så att kommunen var säker på att få bli ensamma om att gräva, varför behövde de göra det? Förmodligen har de sett att det inte kommer att hålla.

Telenor har nu hållit informationsmöten i Tyringe, Hästveda, Vinslöv och Sjörröd. Enligt Thomas Bäckström har många kunder tecknat avtal, hur många vill han dock inte säga.

På måndag kväll hålls det sista mötet, i Bjärnums Folkets park, gemensamt för hushåll i Bjärnum och Vittsjö.

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark säger att den beslutade planen för vilka orter som ska få fiber 2017 ligger fast.

Grävning pågår i Sösdala, Tormestorp och Sjörröd, fiberdragning på Ljungdala-Ekedal, Stattena och Ignaberga och projektering i Tyringe, Bjärnum och Hörja.

Men kommunens informationsmöten skyndas på när konkurrenter tar initiativ. Därför satsade kommunens extra i Bjärnum i förra veckan. Personal från fiberorganisationen var på plats på biblioteket varje dag. Igår höll kommunen ett sedvanligt informationsmöte i Bjärnum.

Hästveda ska inte byggas ut förrän nästa år. Ändå inbjöd kommunen till möte även där på onsdagen.

– Eftersom Telia börjat där är det många som haft frågor, berättar Håcan Nilsson på fiberorganisationen.

Han förklarar att kommunen självklart måste göra riktade satsningar.

-Men vi har inte resurser att satsa extra överallt, säger han.

På onsdag kväll informerar kommunen om fiber i Tyringe, något som har samband med Telenors kampanj.

– Annars hade vi kanske haft det mötet någon vecka senare, säger Håcan Nilsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se