torsjö live vers2

Kommunalt maktskifte kan bli en lång process

Kommunalt maktskifte kan bli en lång process

De avgående rödgröna partierna i Hässleholms kommun hade gruppmöten på torsdagskvällen, men avvaktar med att lämna in sina uppsägningar. Varför det inte sker genast vill kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson (S) inte berätta för Frilagt.

– Det säger jag inte, svarar hon.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) har nu lämnat in en motion där han presenterar sitt förslag till ny organisation och kräver ett färdigt beslutsförslag i kommunfullmäktige senast den 27 mars.

– För säkerhets skull, för att de inte ska kunna dribbla bort oss, säger han.

Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell
Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell

En begäran om ett extra kommunfullmäktige med underskrifter av mer än en tredjedel av fullmäktigeledamöterna lämnades in av Pär Palmgren direkt efter måndagens kommunfullmäktige. Den fick han dock bakläxa på eftersom han inte hänvisat till ett pågående ärende om översyn av nämndsorganisationen. Det är detta ärende som är argumentet för att kunna upplösa nämnderna mitt i mandatperioden och välja nya med en annan politisk fördelning, vilket då ska vara tillåtet enligt kommunallagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det här är väldigt unikt, både att begära ett extra kommunfullmäktige och att lämna ett förslag om att ha jämnt antal ledamöter i nämnderna, säger Irene Nilsson.

Hon vill därför inte säga säkert att det verkligen blir ett extra fullmäktige och att förslaget kan behandlas förrän hon sett över allting. Hon vill inte heller säga hur lång tid det kan ta, men tror att ett extra fullmäktige tidigast skulle kunna hållas i mitten på februari.

– Om och när det blir en politisk förändring vet jag inte. Det får ha sin demokratiska gång, säger hon.

Trolig avgång den 1 mars

Hon säger att det den nu styrande minoriteten tidigare sagt om att ställa sina platser till förfogande gäller. Hon tror att avgången kommer att ske den 1 mars, men inte heller det är helt spikat.

– I så fall lämnar vi in våra avsägelser i god tid innan dess så att valberedningen hinner arbeta, säger hon.

Kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson S) ville inte prata om väktarnas närvaro. Foto: urban Önell
Kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson S). Foto: urban Önell

Irene Nilsson säger att den parlamentariska gruppen under ledning av kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) sedan tidigare har uppdraget att utreda en ny nämndsorganisation med bland annat sammanslagning av nämnder.

– Egentligen är det de som ska förbereda det ärendet. Jag vet inte hur långt det har kommit, säger Irene Nilsson.

Det är kommunfullmäktige som ska ta ställning till att gå vidare med Palmgrens förslag om en ny nämndsorganisation.

– Vi i vårt block är negativa till det och vi vet inte heller hur SD och FV ställer sig till förslaget när det kommer upp, säger Irene Nilsson.

Enligt hennes uppfattning är saken inte klar när fullmäktige eventuellt fattat beslut.

– Därefter måste det ut på remiss till alla nämnder innan kommunstyrelsen bereder det och det kommer upp i fullmäktige igen. Sedan ska valberedningen ta vid och därefter blir det val av ledamöter, förklarar hon.

I hennes ögon tar processen tid, troligen ett antal månader.

– Det är inte orealistiskt, säger hon.

Risk för instabil övergångstid

Under en övergångstid på flera månader kan det därmed bli nya ledamöter bara på ordförandeposterna medan den gamla majoriteten består i nämnderna.

– Den borgerliga alliansen måste vara medvetna om den situationen, säger Irene Nilsson.

Hon befarar att kommunens utveckling stannar upp.

– Det finns risk för oro och instabilitet. Det blir negativt när de som styr inte har majoritet i nämnderna. Vi kommer att förlora tid och kraft, säger hon.

Kommunfullmäktige kan tidigast hålla extra sammanträde om maktskiftet i mitten på februari. Idag består presidiet av Douglas Roth (M), Lena Svensson (C), Irene Nilsson (S), samt tjänstemännen Louise Davidsson och Elisabeth Aidemark. Foto: Urban Önell
Kommunfullmäktige kan tidigast hålla extra sammanträde om maktskiftet i mitten på februari. Idag består presidiet av Douglas Roth (M), Lena Svensson (C), Irene Nilsson (S), samt tjänstemännen Louise Davidsson och Elisabeth Aidemark. Foto: Urban Önell

Enligt Irene Nilsson beror allt på att alliansen försöker kringgå bestämmelserna i kommunallagen om att nämnderna kan upplösas när en ny majoritet bildats i fullmäktige.

– Det hade inte tagit lika lång tid om de samarbetat med SD och FV. Då hade de haft majoritet i nämnderna. En ny organisation är en helt annan process, säger hon.

Förslaget innebär nu istället tre block där både SD-FV och de rödgröna blir opposition medan alliansen blir en styrande minoritet. Men Irene Nilssons tolkning är att alliansen ändå planerar ett samarbete och förhandlingar med SD.

Hon säger att hon aldrig varit med om att en kommun haft jämnt antal ledamöter i nämnderna, vilket innebär att ordförandes utslagsröst oftare kommer att avgöra. Annars brukar utslagsrösten mest användas om det är tomma platser i nämnden.

Irene Nilsson har inte själv talat med externa jurister för att bringa klarhet i hur lagar och regler ska tillämpas i den uppkomna situationen.

– Tjänstemännen på kommunledningskontoret som handlägger fullmäktigeärendena har gjort det, men jag tror inte att de är helt klara, säger Irene Nilsson.

Inte heller Pär Palmgren har anlitat utomstående jurister.

– Vi har jurister i både kommunen och partiet, så jag tror att vi har det under kontroll, säger han.

Han tycker att det är acceptabelt med ett extra fullmäktige i mitten på februari.

– I det läget bör också motionen vara i rullning, säger han.

Palmgren vill inte samarbeta med SD

Han förutsätter att ärendet därefter går direkt till kommunstyrelsen och berörda nämnder för remiss och kan komma tillbaka till fullmäktige för beslut på sammanträdet den 27 mars.

– Om alla vet hur det ska gå så kan de bjuda till istället för att förhala. Men jag vill ge en eloge till de styrande för jag har inte märkt ännu att de försökt förhala, säger han.

Han konstaterar att den snabbare vägen till maktskifte hade krävt ett formellt samarbete med SD och FV, valtekniskt eller på annat sätt.

– I alla händelser är det inte aktuellt. Det kommer inte över mina läppar att vi ska samarbeta, säger han.

Istället vill han förlita sig på att alliansen ska komma överens med de andra blocken i varje enskild fråga.

– Det har fungerat med minoritetsstyre i kommunen under lång tid, sedan mitten av 2012, och jag hoppas att det ska gå i ett och ett halvt år till, säger han.

Han förklarar att han nu tänker sitta lugnt i båten och invänta de rödgrönas uppsägning och datum för extra fullmäktige.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se