torsjö live vers2

Avskaffa landstingen!

Avskaffa landstingen!

På ledarsida i NSK 20170202 tar Yngve Sunesson nyligen upp frågor rörande landstinget eller det vi kallar Region Skåne. Sunesson talar om att landstingspolitiker är de minst kända politikerna i hela landet. Ett undantag utgör måhända regionstyrelsens ordförande den välarvorderade socialdemokraten Henrik Fritzon.
Fritzon blev ”känd” av en bredare allmänhet för sin rekrytering av, som han uttryckte det, ”tolvtaggaren”, regiondirektören Alf Jönsson. Jönsson belastar nu regionens budget med en lön på ca 170 000 kronor per månad.
Om tillståndet på många av landets sjukvårdsinrättningar känner sig undertecknad inte för tillfället behöva tillföra något, utöver det vi dessvärre dagligen kan ta del av i media.
Frågan om politiseringen av sjukvården och avskaffandet av landstingen synes dock i hög grad vara aktuell.
På valdagen röstar vi fram politiker som våra företrädare i kommuner, landsting och riksdag. När vi röstar fram regionpolitiker gör vi det i tron att vi ska få bra sjukvård när vi så behöver. Vi betalar själva för vården genom att erlägga landstingsskatt. Nivån på denna bestäms av nämnda politiker.
Låt oss fastslå att landstingens verksamhet i huvudsak borde handla om kärleksfull omvårdnad av sjuka. Våra välarvoderade regionpolitiker tycks dock syssla med allt annat än just detta ”kärleksfull omvårdnad av sjuka”.
Åter till NSK:s ledarsida där Lars Stjernkvist före detta socialdemokratisk partisekreterare den 28 april 2016 har synpunkter på våra landsting.
Stjernkvist antyder att det borde räcka med två parlamentariska nivåer och tycker att landstingen eller regionerna aldrig fått någon riktig rejäl folklig förankring!
Det är undertecknads mening att landstingen kan och bör avskaffas! Det förefaller således som om Stjernkvist och undertecknad är överens på den punkten.
Det politiska oförstånd och den politiska klåfingrighet vi nu upplever i våra landsting förefaller i mångt och mycket vara av kontraproduktivt slag. Detta bland annat med tanke på de arvoden och ersättningar om vars nivå politikerna själv beslutar.
Till sist en eloge till all den personal som i korridorer och salar på våra sjukvårdsinrättningar i praktiskt arbete sysslar med ”kärleksfull omvårdnad av sjuka”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se