Gruppen-3a-328x120

Inget beslut om ny politisk organisation

Inget beslut om ny politisk organisation

Kommunstyrelsens ordförande Lena Walletnheim (S) begärde ajournering för att diskutera med de andra rödgröna och yrkade sedan på återremiss. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Walletnheim (S) begärde ajournering för att diskutera med de andra rödgröna och yrkade sedan på återremiss. Foto: Berit Önell

Det blev inget beslut om ny politisk organisation i Hässleholm vid måndagens kommunfullmäktige. De avgående rödgröna partierna krävde återremiss för att få en juridisk bedömning av om förslaget från den borgerliga alliansen håller sig inom ramarna.

Både alliansen, SD och FV anklagade de rödgröna för att obstruera och förhala, men enligt reglerna krävs bara en tredjedel av rösterna för en minoritetsåterremiss.

Fullmäktiges ordförande Irene Nilsson(S) tror inte att ärendet hinner blir klart för att komma upp igen på nästa fullmäktige, den 27 februari.

Lena Wallentheim S)
Lena Wallentheim S)

Den politiska krisen har pågått sedan den styrande minoriteten meddelade att den tänkte ställa sina platser till förfogande om budgeten inte gick igenom i slutet på november. Liksom föregående år röstade SD och FV på alliansens budget, men denna gång förklarade de rödgröna att de inte kunde styra kommunen med alliansbudgeten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Alliansen har sedan lagt fram ett förslag på ny organisation där den tar över ordförandeposterna och blir ett av tre block där de rödgröna får 50 procent av nämndsplatserna och alliansen respektive SD-FV 25 procent vardera. För att nå dit måste fullmäktige besluta att upplösa nämnderna och välja nya ledamöter. Processen har satts igång på två sätt, dels genom alliansens begäran av måndagens extra fullmäktigemöte och dels genom Pär Palmgrens motion med samma innehåll.

Fullmäktigesammanträdet hade nu bara ett ärende på dagordningen: ny politisk organisation innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda och lägre kostnader. Det

Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell
Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell

förväntade beslutet var att skicka frågan på remiss till nämnderna och kommunstyrelsen. Motionen är redan på remiss hos nämnderna som samtliga begärt och fått förlängd tid att svara till den 1 april.

Redan den fördröjningen irriterade oppositionsrådet Pär Palmgren (M) som i fredags anklagade de rödgröna för att obstruera.

Nu föreslog han därför ett tillägg om att ärendet skulle vara färdigberett till den 27 mars, trots att nämnderna redan, av kommunledningskontoret, fått tid på sig till den 1 april. I motionen hade han också satt den 27 mars som slutdatum.

– Remissen skickades ut den 1 februari. Nämnderna behöver inte två månader för att svara på något som de redan sagt nej till. Det här är bara till för att fördröja övertagandet av styret. Allt som nu inte blir gjort är enbart en effekt av ert trilskande och det drabbar invånarna, förklarade Pär Palmgren.

Han fick stöd av övriga oppositionspartier.

Patrik Jönsson SD)
Patrik Jönsson SD)

Björn Widmark vände sig direkt till de rödgröna.

– Alliansen kräver inte ens majoritet i nämnderna som ni haft, utan bara att våra block får lika många platser som ni, sa han.

– Demokratin är på väg tillbaka när det blir tre block och vi får de platser vi haft rätt till enligt valet, förklarade Ulf Erlandsson (SD).

De rödgröna hade en helt annan syn på situationen. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) betonade att de styrande tänkt ställa sina platser till förfogande om en ny majoritet med 31 mandat presenterades. I annat fall ville de revidera budgeten, men blev nedröstade även i den frågan.

Nu ifrågasatte både hon och kommunalrådet Mats Sturesson (C ) om förslaget till ny organisation kommit till på rätt sätt. Villkor för att kunna upplösa nämnderna är enligt kommunallagen antingen att majoritetsförhållandena i fullmäktige förändrats eller att förändringen ingår i ett pågående ärende om ny nämndsorganisation.

– Den parlamentariska gruppen skulle diskutera färre nämnder och hade tid på sig till i september. Vi var överens om att det skulle gälla från kommande mandatperiod. Men ni vill genomföra det mitt i en mandatperiod och vi har inte fått titta på och diskutera förslaget överhuvudtaget, sa Lena Wallentheim och påminde om att 54 personer kommer att entledigas från sina politiska uppdrag om förslaget går igenom.

Mats Sturesson ansåg att alliansens förslag innebär ett helt annat sätt att arbeta.

– Det är en extremt långtgående förändring. Jag ifrågasätter starkt att det här är samma frågeställning som i den parlamentariska gruppen. Dessutom är den alldeles för detaljerat beskriven i förslaget, sa han.

Efter cirka en timmes debatt begärde Lena Wallentheim ajournering. Tio minuter senare yrkade hon på återremiss.

– Vi vill ha en juridisk bedömning av om förslaget ligger inom ramarna för det pågående uppdraget och om det är möjligt att precisera det så mycket som gjorts utan beredning, förklarade hon.

Patrik Jönsson (SD) blev upprörd.

– Är någon i denna sal förvånad? Det är redan kollat, förslaget är tätt juridiskt. Det kommer att sjösättas vare sig ni vill eller inte, sa han.

Moderaterna Pär Palmgren och Douglas Roth var besvikna, men inte förvånade, efter sammanträdet.

– Så gör man när man obstruerar, sa Roth.

Han tyckte att förslaget borde ha stoppats tidigare om det fanns några juridiska tveksamheter.

– Det är magstarkt att nu säga att fullmäktige tagit upp ett olagligt ärende, sa han.

Pär Palmgren ansåg att slutdatum kan utsträckas till fullmäktige den 24 april, men inte längre.

– Dålig stil, sa Patrik Jönsson.

Han befarade att det fanns ett syfte med att förhala.

– Det blir mindre tid för oss att styra upp här i kommunen före nästa val, det blir svårare att visa resultat. Arvodena kan eventuellt också spela in, men jag kan bara spekulera, sa han.

Irene Nilsson konstaterade att behandlingen av motionen fortsätter oavsett kvällens återremiss.

Hon förnekade att det handlade om att obstruera och förklarade att de juridiska förutsättningarna redan har undersökts.

– Men det är lite småsnårigt, så därför är vi tveksamma. Det här är inte så vanligt, sa hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se