torsjö live vers2

Ingen dokumenterad dialog med byggherrar om Officersparken

Ingen dokumenterad dialog med byggherrar om Officersparken

Det finns ingen dokumentation av kommunens kontakter med andra byggherrar än Jacob Karlsson inför försäljningen av Officersparken. Det konstaterar paviljongvännerna Peter Alf, Evert Storm och Leif Henningsson i ett yttrande över kommunjuristens yttrande till förvaltningsrätten om deras överklagande av beslutet att flytta musikpaviljongen från Officersparken.

Kommunjuristen Magnus Gjerstad hävdade i sitt yttrande bland annat att kommunen tillfrågat flera byggherrar om att förvärva marken innan den såldes till Jacob Karlsson.

Moderaterna vill nu stoppa flytten av musikpaviljongen. Foto: Berit Önell
Det finns ingen dokumentation som visar att kommunen erbjudit fler byggherrar än Jacob Karlssona att köpa Officersparken. Bland annat därför anser paviljongvännerna att det var fel att kommunen sålde marken till Karlsson för en miljon kronor och sedan beslöt lägga minst 2,5 miljoner på att flytta musikpaviljongen. Foto: Berit Önell

Peter Alf kontaktade kommunen och begärde att få del av samtlig kommunikation kring försäljningen av tomten i Officersparken till Jacob Karlsson, i synnerhet kontakter med andra byggare än Karlsson.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Han fick svar av mark- och exploateringschef Jakob Ruter som meddelade att de byggherrar som fått informationen fått den via diskussioner per telefon, mejl och framför allt möten, ”precis som brukligt”.

– Detta har skett under flera år och finns inte dokumenterat och går därför inte att hämta ut, skriver Ruter.

Han svarar inte på Peter Alfs påpekande om att kommunikation med byggarna via mejl ska vara diarieförd.

Paviljongvännerna ifrågasätter därför kommunjuristens uppgift att det bara fanns en intressent och att köpeskillingen, en miljon kronor, därmed var lika med marknadsvärdet.

I fem punkter tillbakavisar de Gjerstads uppgifter om att det var rätt att sälja marken till Karlsson för en miljon kronor och lägga minst 2,5 miljoner kronor på att flytta paviljongen.

De påpekar att Brinova, som hade option på marken, har en ordförande som heter Erik Selin, också ägare till 49 procent av Karlssons K-fastigheter som nu ska bygga i Officersparken.

Återuppbyggnaden av musikpaviljongen på andra sidan kaserngården sker nu i ett specialbyggt tält. Det enda från den gamla paviljongen som ska infogas i den nya är taket, fönstren och trappstenen. Foto: Berit Önell
Återuppbyggnaden av musikpaviljongen på andra sidan kaserngården sker nu i ett specialbyggt tält. Det enda från den gamla paviljongen som ska infogas i den nya är taket, fönstren och trappstenen. Foto: Berit Önell

Alf, Storm och Henningsson håller inte med kommunjuristen om att kommunen enligt köpekontraktet haft skyldighet att flytta paviljongen. Tvärtom säger kontraktet att köpet inte är genomfört förrän paviljongen är flyttad. Däri framgår också att ingen av parterna kan kräva skadestånd av den andra om ingen flytt sker.

– Detta innebär att det, då priset för flytten avsevärt överstiger det som ursprungligen angivits, varit möjligt att dra sig ur affären, skriver paviljongvännerna.

De konstaterar att kommunens ursprungliga beräkning av priset för paviljongflytten sommaren 2015 var 1,3 miljoner kronor. Det ändrades senare till 1 050 000 kronor.

Först under senhösten 2016, ett och ett halvt år efter att kontraktet undertecknades, gjordes en statusundersökning av paviljongen. Den visade att byggnaden var i så dåligt skick att endast delar kunde tillvaratas. Det nya priset för flytten skulle därför uppgå till minst 2,5 miljoner.

-Det verkar som om kommunen försökt vilseleda kommuninvånarna om det verkliga priset genom okvalificerade gissningar om kostnader för flytten. Hela kommunens handläggning av ärendet kan starkt ifrågasättas, skriver paviljongvännerna.

De avslutar med att hävda att flytten i själva verket är ett nybygge.

– Enligt plan skall flytt ske men eftersom det är betydligt mer delar än vad kommunen anger som måste återuppföras bör detta istället betraktas som ett nybygge, skriver de.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se