torsjö live

Vinslöv utan vatten

Vinslöv utan vatten

Många Vinslövsbor blev utan vatten vid halvåttatiden på måndagskvällen. Inledningsvis hade jourpersonal från Hässleholms vatten svårt att hitta orsaken, men efter cirka två timmar kunde SOS Alarm meddela att en större vattenläcka hade lokaliserats och att alla hade fått vattnet tillbaka.

När vattnet kom tillbaka var det missfärgat och hade dåligt tryck och på vissa håll var det luft i systemet.

Det var under hela kvällen svårt att få någon information om situationen.

Numera ska felanmälningar om vatten, avlopp med mera göras via särskilda telefonnummer hos SOS Alarm som är gemensamma för hela landet. Kommunens växel hänvisar till dessa nummer och de besvaras av personal i Västerås eller Sundsvall som i sin tur larmar lokal jourpersonal, i detta fall Hässleholms vatten.

Varken Hässleholms vattens personal eller larmoperatörerna på SOS Alarm var intresserade av att prata med media.

Operatörerna svarade mycket kortfattat och ville inte lämna ut sina efternamn till Frilagt.

– Vi gör inte det på grund av att det alltid finns en hotbild mot oss, säger gruppchefen Henry.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se