logga-ligg-tjock

Villrådiga medborgare

Villrådiga medborgare

Vad har alla röstberättigade medborgare i Hässleholms kommun för alternativ i kommande kommunalval? Svaret på frågan skulle möjligtvis kunna vara; att välja mellan pest och kolera.
Detta visar bland mycket annat det pågående farsartade spelet i kommunfullmäktige.
Ska våra partier gå till val med samma gamla politiker?
Frågan är i hög grad berättigad.
Nämnda politiker har sedan flera mandatperioder tillbaka i en rad ”affärer” visat både politiskt och ekonomiskt oförstånd.
Lösningen på frågan om det överhuvud taget ska kännas meningsfullt för medborgarna ”att gå till val” måste vara en vitalisering av våra kommunala partier. Det vill i klartext säga en tillströmning av nya medlemmar till partierna. Resultat skulle då kunna avläsas på kommande valsedlar i form av nya namn och kandidater bättre skickade att handskas med resultatet av våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel. Detta sett ur perspektivet att vi har en illa fungerande eller inte alls fungerande så kallad ”representativ demokrati”.
Undertecknad har tillsammans med mina vänner i ”Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande” mött samtliga lokala partier för att diskutera bland annat frågor som här nämnts. Förvånande är att inga tecken på allvarliga försök från partiernas sida att värva nya medlemmar och vitalisera partiarbetet tycks ha ägt rum.
Att Socialdemokraterna nu vänder sig till pensionären och f.d. kommunalrådet Bengt Andersson visar måhända på bristen av vitalitet och avsaknaden av nya förmågor i partiet beredda att ta vid. Det ser sannolikt ut på liknande sätt i andra partier.
Vitalitet och demokratiskt arbete i sin djupaste mening ser vi äga rum utanför partiernas slutna värld. Detta visar i hög grad Everts, Leifs, Peters och 5000 medborgares engagemang i frågan om Musikpaviljongen. Ett annat demokratiskt ljus utgör våra lokala tidningars vakande ögon. Här skall särskilt nämnas tidningarnas insändarsidor med sina engagerade insändarskribenter!
Ska det politiska engagemang våra 5000 medborgare visade få våra slumrande partier att vakna till demokratisk insikt? Denna fråga är högst aktuell med tanke på att våra nio partier i kommunfullmäktige annars kan komma att bli tio.
Låt oss till sist begrunda Harry Emerson Fosdicks ord:
– Demokrati grundas på övertygelsen att det finns ovanliga möjligheter hos vanliga människor –

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se