Stort överskott i kommunen 2016

Hässleholms kommuns bokslut för 2016 visar ett överskott på 90 miljoner kronor, 30 miljoner kronor mer än budgeterat. Det förklaras av 29 miljoner i avkastning på pensionsmedel och 21 miljoner kronor i tillfälligt flyktingbidrag. Nämndernas budgetavvikelse uppgick till minus 14 miljoner kronor. Flera investeringar har blivit försenade och kostnaden blev därför 68 miljoner kronor mindre […]

Stå upp mot mörka krafter

Jag tror inte vi ännu en gång behöver definiera vad Sverigedemokraterna står för. Det räcker med att se vad dess politiker och medlemmar säger och föreslår runt om i landet. På fullmäktigemöten/riksdagen och i olika forum på nätet. Att Moderaterna nu omfamnar SD för att ta makten förvånar mig inte. Men att Liberalerna här i […]

Vattenläckan kunde spolat bort järnvägen

Järnvägen genom Vinslöv kunde ha spolats bort vid den stora vattenläckan på måndagskvällen om det inte hade varit för säkerhetsventilen vid vattenreservoaren i Vanneberga. Det berättar VA-ingenjör Thomas Nilsson på Hässleholms vatten. – Allt gick jättebra, trots att det var en av de största läckorna vi haft, säger han. Nu stängdes istället vattnet av i […]

Villrådiga medborgare

Vad har alla röstberättigade medborgare i Hässleholms kommun för alternativ i kommande kommunalval? Svaret på frågan skulle möjligtvis kunna vara; att välja mellan pest och kolera. Detta visar bland mycket annat det pågående farsartade spelet i kommunfullmäktige. Ska våra partier gå till val med samma gamla politiker? Frågan är i hög grad berättigad. Nämnda politiker […]