Gruppen-3a-328x120

Stort överskott i kommunen 2016

Stort överskott i kommunen 2016

Hässleholms kommuns bokslut för 2016 visar ett överskott på 90 miljoner kronor, 30 miljoner kronor mer än budgeterat. Det förklaras av 29 miljoner i avkastning på pensionsmedel och 21 miljoner kronor i tillfälligt flyktingbidrag. Nämndernas budgetavvikelse uppgick till minus 14 miljoner kronor.

Flera investeringar har blivit försenade och kostnaden blev därför 68 miljoner kronor mindre än budgeterat.

Kommunledningen kommenterade bokslutet i ett pressmeddelande på tisdagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ett positivt trendbrott som skedde under 2016 var att för första gången sedan 2010 ökade skatteintäkterna mer än verksamhetens nettokostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim i pressmeddelandet.

Nämnderna har också blivit bättre på att hålla budget.

– Det är en mycket positiv utveckling, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ) i samma pressmeddelande.

Den största avvikelsen hade omsorgsnämnden med minus 33 miljoner kronor. Tekniska nämnden gick också back, men bara 0,4 miljoner kronor. Socialnämnden fick ett överskott på sju miljoner kronor och kommunledningskontoret ett plus på fem miljoner kronor.

Investeringarna kostade 312 miljoner kronor under 2016. Det var alltså 68 miljoner mindre än budgeterat. Orsakerna är bland annat förseningar av exploateringsprogram och stadsutveckling.

Bland årets större investeringar kan nämnas fiberutbyggnaden med 55 miljoner kronor, ombyggnaden av garnisonsmatsalen till daglig verksamhet med mera med 26 miljoner, ombyggnaden av Linnéskolan med 23 miljoner och om- och tillbyggnaden av Hässleholms tekniska skola med 21 miljoner kronor.

Låneskulden ökade med 208 miljoner till 704 miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se