Gruppen-3a-328x120

Tillbyggnad av skolor i byar för 22,8 miljoner

Tillbyggnad av skolor i byar för 22,8 miljoner

Hässleholms kommun ska bygga ut och bygga nytt vid skolorna i Västra Torup, Röke och Hörja för att fler barn ska få plats på förskolor och fritidshem. Tekniska nämnden har beslutat att anta anbud och godkänna en projektkostnad på totalt 22,8 miljoner kronor. Arbetena ska påbörjas omgående och vara klara under 2018.

Satsningen innebär att politikerna har lagt ner tidigare centraliseringsförslag och istället lyssnat på föräldrarna i byarna.

Här ska Hörjas nya fritidshem ligga.
Här ska Hörjas nya fritidshem byggas. Ritning: PE Arkitektur, Malmö

Diskussionerna om utbyggnaderna har pågått sedan 2015 då platsbristen blev uppenbar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I Hörja var då 37 barn inskrivna på de 20 förskoleplatserna och köerna växte på alla orterna. När kommunen föreslog att Hörjas fritidshem skulle flyttas till Röke så att hela Hörja före detta skola kunde bli förskola protesterade föräldrarna. De påminde makthavarna om löftet som gavs när skolan lades ner: att Hörja skulle få behålla fritids och ha förskola för båda byarna liksom Röke fick skola för båda byarna och fritids för Rökebarn.

För Västra Torup var ett förslag nedläggning av den integrerade förskolan för att de trångbodda skolbarnen skulle kunna använda hela skolbyggnaden. Idag huserar förskolan i en modul som ska tas bort när utbyggnaden är

Så här kommer utbyggnaden för förskolan på Västra Torups skola att se ut.
Så här kommer utbyggnaden för förskolan på Västra Torups skola att se ut.Ritning: PE Arkitektur, Malmö

klar. Den får en separat förskoleavdelning för 19 barn i en utbyggnad till Västra Torups skola. Det är sex-sju platser fler än de som idag finns i förskolan som alltså delar utrymme med skolan.

I Hörja byggs en helt ny byggnad till fritidshemmet så att förskolan kan utöka från en till två avdelningar med totalt 40 barn. Den nya byggnaden ska stå på gräsplanen och krockar delvis med pulkabacken som ska omformas. Ett nytt bullerplank byggs utmed Örkelljungavägen.

Röke skola får en utbyggnad vid gymnastiksalen för både en fritidsavdelning med 20 barn och lokaler till administration och musikundervisning, vilket ger mer plats i skolan.

Här placeras utbyggnaden för fritids i Röke.
Här placeras utbyggnaden för fritids i Röke. Ritning: PE Arkitektur, Malmö

– Vi konstituerar nu den ordning som varit de senaste åren, säger tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ).

Ernst Herslow (FV) ville att byggprojekten skulle vänta tills barn- och utbildningsnämnden utrett framtida behov. När hans förslag på återremiss inte gick igenom avstod han från att rösta i ärendet.

Kostnaderna ryms till största delen inom tekniska nämndens budget. Entreprenören Skanska Direkt AB:s anbud ligger på totalt 17 miljoner kronor. Resterande belopp går bland annat till utemiljöer. I Röke ska oljepannan också bytas ut till en elpanna, vilket finansieras ur tekniska förvaltningens investeringsbudget för energisparprojekt. I både Röke och Västra Torup tillkommer utökade brandlarmsinstallationer som bekostas av kommunledningens budget för säkerhetsåtgärder.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se