torsjö live vers2

Rödgröna röstade ner kommunens nya ledning

Rödgröna röstade ner kommunens nya ledning

Effekten av att den nya politiska ledningen i Hässleholms kommun inte har majoritet i nämnder och styrelser visade sig redan vid onsdagseftermiddagens kommunstyrelsesammanträde som kommunstyrelsens nygamle ordförande Pär Palmgren (M) ledde. De rödgröna ledamöterna drev då igenom sitt tidigare förslag om ägardirektiv som tvingar Hässlehem att bygga minst 50 bostäder per år.

Den borgerliga alliansen och SD ville nöja sig med 30 bostäder, men voteringen slutade 8-7. Frågan avgörs dock i fullmäktige och där är maktfördelningen den motsatta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Robin Gustavsson (KD) kom med förslaget om 30 bostäder som han menade är vad Hässlehem mäktar med de närmaste åren. Även ersättaren Björn Widmark (FV) stödde förslaget och lämnade en protokollsanteckning.

Nyblivna oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) förklarar varför de rödgröna ville hålla fast vid 50 bostäder per år.

– Det finns ett stort behov av bostäder och vi har åtagit oss att bygga mycket de närmaste åren. Andelen som Hässlehem står för idag är för liten. Med vårt förslag skulle det ha blivit en liten ökning. Vi måste ha ett kommunalt bostadsbolag som går i bräschen, säger hon.

De rödgröna valde också att inte delta i beslut om internbudget och verksamhetsplan för kommunledningskontoret.

– Alliansens budget kommer att slå hårt mot den IT-satsning och det accessnät som våra kommunala lokaler behöver, skriver Lena Wallentheim tillsammans med Mats Sturesson (C ), Hans-Göran Hansson (MP) och Per-Åke Purk (V) i en protokollsanteckning där de också motsätter sig målen i alliansbudgeten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se