Via Europa vann försenad upphandling om fibertjänster

Den försenade upphandlingen om kommunikationsoperatör till Hässleholms kommuns fibernät är nu klar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på onsdagen att godkänna ett nytt femårigt avtal med Via Europa som haft uppdraget hela tiden. Sedan årsskiftet får kommunen också nätintäkter, så kallad kickback. Dessförinnan fick Via Europa behålla hela den avgift som kunderna betalar för tjänsterna i fibernätet. […]

Rödgröna röstade ner kommunens nya ledning

Effekten av att den nya politiska ledningen i Hässleholms kommun inte har majoritet i nämnder och styrelser visade sig redan vid onsdagseftermiddagens kommunstyrelsesammanträde som kommunstyrelsens nygamle ordförande Pär Palmgren (M) ledde. De rödgröna ledamöterna drev då igenom sitt tidigare förslag om ägardirektiv som tvingar Hässlehem att bygga minst 50 bostäder per år. Den borgerliga alliansen […]

Huggsexa om feta arvoden

Efter det rödgröna minoritetsstyrets kollaps har våra nya makthavare haft huggsexa om välarvoderade politiska poster. På den listan kan vi tal del av redan tidigare ”välkända” namn på olika poster. Moderaterna tar i huvudsak över ordförandeposterna i nämnderna. Det finns dock intressanta undantag om än icke oväntade sådana. Kristdemokraterna Robin Gustavsson och Arne Dahlström har […]

Fokusera på rätt saker

Efter att ha följt debatten efter kommunfullmäktige 27 feb kan man konstatera att det läggs stor energi och mycket tid på att exkludera och på alla möjliga sätt fördöma SD:s väljare och företrädare. Det läggs betydligt mindre energi och tid på att verka för ett konstruktivt samtalsklimat där kommunens och medborgarnas bästa är i fokus. […]

Olika bilder av stödet till SD i Hässleholm

Liberalernas kritik fortsätter mot den borgerliga alliansens aktiva stöd till Sverigedemokraternas vice ordförandeposter i Hässleholms kommunpolitik. Enligt SVT vill Skåneliberalerna nu ha möte med de medlemmar i Hässleholm som röstade för SD. Men KD:s gruppledare i Hässleholm Robin Gustavsson säger att kritikerna inte har hela bilden. I Hässleholms stadshus installerar sig SD:s Ulf Erlandsson i […]