torsjö live

Fokusera på rätt saker

Fokusera på rätt saker

Efter att ha följt debatten efter kommunfullmäktige 27 feb kan man konstatera att det läggs stor energi och mycket tid på att exkludera och på alla möjliga sätt fördöma SD:s väljare och företrädare.

Det läggs betydligt mindre energi och tid på att verka för ett konstruktivt samtalsklimat där kommunens och medborgarnas bästa är i fokus. Där alla i möjligaste mån gör en ansats att enas kring ett alternativ som kan accepteras.

Min korta resa i politiken har gett mig denna insikt och jag finner det stundom trist.

Dock har jag förhoppningen att den kommande politiska organisationen ska generera ett konstruktivt debattklimat där sakfrågorna får en bred och saklig behandling.

Håkan Spångberg (SD)

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se