torsjö live

Huggsexa om feta arvoden

Huggsexa om feta arvoden

Efter det rödgröna minoritetsstyrets kollaps har våra nya makthavare haft huggsexa om välarvoderade politiska poster. På den listan kan vi tal del av redan tidigare ”välkända” namn på olika poster. Moderaterna tar i huvudsak över ordförandeposterna i nämnderna. Det finns dock intressanta undantag om än icke oväntade sådana. Kristdemokraterna Robin Gustavsson och Arne Dahlström har lagt beslag på några guldkantade ordförandeposter.
Pensionären Gustavssons ”återtagna” post som ordförande i socialnämnden är värd si så där 300 000 kronor per år. Dahlström har möjlighet att här själv redovisa sitt arvode och kommentera detsamma. Gustavsson, vars arvoden redan tidigare kommit på tal, har erbjudits samma möjlighet men svarat med kompakt tystnad.
Huruvida nämnda herrars nu erövrade poster fanns med som villkor i den huggsexa som ägt rum mellan partierna får var och en fundera över.
När arvoden och ersättningar, över vars storlek politiker själva beslutar, är på tal finns anledning att nämna både Folkets Väl och Sverigedemokraterna. Dessa båda partier och i synnerhet FV gick till val med löften om sänkta arvoden. Har dess löften till väljarna överhuvudtaget taget fått något genomslag i förhandlingarna om makten och penningarna?
Det ligger säkert i många väljares intresse att nu höra Ulf Erlandsson(SD) och dennes syn på våra så kallade kommunalråds höga arvoden!
Frågan om Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande i vilken 5000 medborgare engagerade sig har måhända nu fått ny aktualitet. Flera av de partier som nu hamnat i maktställning sade ju sig som bekant vara för Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande!
I det vid det här laget riksbekanta spelet om makten i Hässleholms kommun tycks de medborgare och väljare som politikerna är satta att tjäna helt ha glömts bort. Undertecknad påminner våra politiker och lokala partier om att valet närmar sig. Det torde inte råda något tvivel om nödvändigheten av en vitalisering av partiarbetet.
Detta leder förhoppningsvis till nya spännande namn på de valsedlar vi väljare 2018 ska lägga i valurnorna.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se