Gruppen-3a-328x120

Valfrihet återinförs efter avveckling

Valfrihet återinförs efter avveckling

Omsorgen i Hässleholms kommun tvingas nu lägga mycket arbete på att både avveckla valfriheten inom hemtjänsten och återinföra den. Därför konstaterar omsorgsnämnden att det inte går att uppfylla målsättningen i den borgerliga alliansens budgetmål om att redan till den 1 maj på nytt införa lagen om valfrihetssystem (lov).

De rödgröna partierna i omsorgsnämnden, som fortfarande har majoritet i nämnderna, röstade dessutom igenom en återremiss för ytterligare utredning.

Karin Axelsson ville utveckla valfriheten istället för att avveckla den. Foto: Urban Önell
Karin Axelsson (M), ny ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Urban Önell

Omsorgsnämndens nyvalda ordförande Karin Axelsson (M) var mycket kritisk till beslutet att avveckla lov som togs efter en hetsig debatt i kommunfullmäktige i maj 2016. Lov hade då fungerat i kommunen sedan 2010.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Karin Axelsson ville istället utveckla valfriheten så att brukarna inte bara kan välja privata företag för servicetjänster som städning, tvätt och inköp utan även för omvårdnad och hemsjukvård. Dessa önskemål finns nu med i det nya förslaget.

– Om vi ska införa det igen är mitt förslag att det blir allt eller inget. Annars kan det bli diskussion med flera företag om samma person, säger omsorgschefen Annika Andersson.

Hon var den som föreslog avvecklingen som en del i ett stort sparpaket. Hon såg också en del brister i hur lov hade fungerat.

– Vi hade inte resurser att följa upp och det var bara ett 60-tal brukare som valde annan utförare än kommunen, säger hon.

Hon konstaterar att många äldre dessutom anlitar städning med mera på egen hand.

– Med rutavdrag blir det också billigare, säger hon.

Nu föreslår hon att förvaltningen anställer en verksamhetscontroller för att ta hand om all administration som lov ger upphov till. En IT-administratör behövs också.

Beräknad kostnad för återinförande av lov, inklusive de två tjänsterna, är 1 550 000 kronor.

Med ett års uppsägningstid tar det tid att avveckla. Inte förrän i sommar avslutar företagen sina uppdrag hos kommunen. Samtidigt är det alltså dags att starta liknande verksamhet igen.

De rödgröna begärde återremiss för ytterligare politisk beredning.

– Vi är inte klara med det här, säger tidigare ordföranden Christer Welinder (S).

SD avstod från att rösta.

Det är frivilligt för kommuner att införa lagen om valfrihetssystem för hälsovårds- och socialtjänster.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se