torsjö live vers2

Ett av stadens äldsta hus revs

Ett av stadens äldsta hus revs

Huset från 1913 där Perrong 23 under 31 år hade sin verksamhet revs under förra veckan.
Huset från 1913 där Perrong 23 under många år hade sin verksamhet revs under den gångna veckan. Här ska ett flerfamiljshus med ett 20-tal lägenheter snart byggas.

Ett av Hässleholms äldsta hus är rivet. På legendariska Perrong 23 vid Nytorget har de flesta kända svenska band i genren rock-pop-punk spelat, enligt boken Hässleholm 100 av Gert Jacobsson. Här har också en lång rad mer eller mindre kända Hässleholmsband sett dagens ljus. Men rivningshotet har alltid gjort verksamhetens framtid osäker.

På platsen ska kommunala bostadsbolaget Hässlehem bygga ett flerfamiljshus med ett 20-tal lägenheter.

Efter några dagars rivningsarbete var inte många spår kvar efter byggnaden.
Efter några dagars rivningsarbete var inte många spår kvar efter byggnaden.

Huset vid Lövgatan byggdes 1913, ett år innan Hässleholm blev stad. Perrong 23 och musikföreningen Hässleholms Musikforum fanns där från 1982 till 2013 då de flyttade till Stobygatan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Rivningshotet hängde över Perrong 23 under alla de 31 åren då kommunen endast erbjöd rivningskontrakt. Dessförinnan bedrevs verksamheten i det likaså rivningshotade gamla järnvägshotellet med adress Järnvägsgatan 23, vilket inspirerade till namnet Perrong 23.

Flytten till Lövgatan skedde efter att Norra Skåne, som ägde Järnvägshotellet, trots löfte om bevarande, beslutat riva det för att få större parkeringsplats intill sina dåvarande lokaler.

Hässleholms musikforum bildades 1977 av bland andra Lasse Paulström, Åsa Svensson och Lasse Alsterberg. Från början var idén en stor och gratis musikfest i Hembygdsparken, något som sedan blev en tradition.

Hässlehem köpte Perrong 23-fastigheten Tingsbacken 13 av kommunen 2013 och har fått bygglov för sitt flerfamiljshus i fyra våningar. Projektet har dragit ut på tiden bland annat på grund av att en bullerutredning ledde till justeringar.

Ytterligare ”förtätning” av centrum kring Nytorget är på gång. Även det kommunägda kvarteret Minnet, parkeringsplatsen intill före detta Parkbiografen vid Stobygatan, ska troligen planläggas för bostäder, kontor eller centrumändamål.

Bevarandevärdena för fastigheterna utmed Stobygatans södra del, där Perrong 23 nu ligger, ska också utredas.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se