torsjö live vers2

Tuffa utredningskrav på Hässleholms vatten

Tuffa utredningskrav på Hässleholms vatten

Hässleholms vatten måste omedelbart utreda om bolagets utsläpp av avloppsvatten, såväl dagvatten som sanitärt avloppsvatten, i Maglekärrsbäcken kan ha orsakat utbredningen av smutsvattensvamp i Finjasjön. Även utsläppens roll för missfärgning, förhöjda halter av närsalter med mera ska undersökas. Senast den 13 april ska utredningen redovisas till miljönämnden.

Imorgon har Finjasjögruppen möte för att diskutera långsiktiga åtgärder för sjön. Men miljöchef Sven-Inge Svensson kan inte närvara och gruppens sekreterare Per Nilsson har slängt hans skriftliga synpunkter.

De fluffiga organismerna i Finjasjön är som befarat smutsvattensvamp. Foto: Berit Önell
Miljökontoret kräver att Hässleholms vatten gör en snabb utredning av sitt ansvar för smutsvattensvampen i Finjasjön. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson och miljöinspektör Per Fribing redogör i föreläggandet till Hässleholms vatten för Regitos rapport om smutsvattensvampen i Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Regito fick i början på februari i uppdrag att undersöka det gulbruna fluff som observerats i Finjasjöns östra del, nära Maglekärrsbäckens utlopp.

Analyserna visade att vattnet innehöll hög halt av smutsvattensvampen Sphaerotilus natans som framförallt förekommer i näringsrikt och förorenat vatten.

– Regito ställer sig bland annat frågan om bakterierna har transporterats från Hässleholms avloppsreningsverk till Finjasjön, skriver Svensson och Fribing. Eller är utsläppta ämnen via Maglekärrsbäcken fördelaktiga för bakterierna att tillväxa i? Är det ett tillfälligt problem? Har det orsakats av något särskilt i reningsverket eller Magle våtmark?

Frilagt har tidigare berättat att Sven-Inge Svensson skickat skriftliga förslag till Finjasjögruppen eftersom han inte kan vara med vid morgondagens möte. Det gäller bland annat att gruppen ska verka för skyddszoner vid vattendragen, våtmarker, förlängd dämningstid, funktionella badbryggor och en strandpromenad längs Björkviken.

Hemlig grupp?

Men Finjasjögruppen verkar tydligen i hemlighet.

Per Nilsson har kastat mejlet från Sven-Inge Svensson. Han tyckte inte han behövde skriva ut det eller på annat sätt dokumentera synpunkterna. Han anser inte heller att mejlet var en offentlig handling som skulle diarieföras.

– Nej, det han skrev var mer allmänt, som om vi pratat med varandra. Det var inga konstigheter, säger Per Nilsson.

Sedan säger han att Finjasjögruppen inte är en formell grupp.

– Det är en sak som jag måste klargöra. Finjasjögruppen är ingenting, har inget ekonomiskt ansvar eller någon beslutsrätt, förklarar han.

Men han försäkrar att Sven-Inge Svenssons synpunkter ändå kommer att tas med i diskussionen.

– Vi kommer snart att ha en presskonferens också, säger han.

Han lovar att Frilagt ska få inbjudan, något som inte alltid varit självklart. Vid ett tidigare tillfälle beslöt Finjasjögruppen att Frilagt inte skulle få vara med vid en presskonferens.

”Olika roller”

Sven-Inge Svensson tycker inte heller att hans mejl till Finjasjögruppen är en offentlig handling.

– Jag har skrivit ner lite tankar utifrån att de skulle ha tagits upp muntligt. Det är inget myndighetsbeslut eller del i ett ärende, säger han.

Lite konstigt tycker han att det är att Per Nilsson slängt mejlet, men hoppas att hans synpunkter ändå kommer att tas upp.

Han konstaterar att han har olika roller när han är miljöchef med tillsynsansvar och när han är med i Finjasjögruppen som utses av tekniska nämnden.

– I gruppen ska människor kunna komma med halvvilda idéer, säger han.

Han förklarar att han därför kallade till ett separat möte den 2 mars då problemen med smutsvattensvampen diskuterades.

– Där företrädde jag myndigheten som ställer krav, säger han.

Han berättar att det funnits tider då det varit väldigt spänt mellan fiskevårdsföreningen och kommunen, bland annat på grund av kritik mot trålningen när den startade.

– Finjasjögruppen är bra för där kan vi försöka hitta samförståndslösningar. Tekniska nämnden har utsett den till referensgrupp och jag är bara en av medlemmarna i den, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se