torsjö live vers2

SD ser sig lurade på ordförandeposter

SD blev lovade posterna som förste vice ordförande efter maktskiftet i Hässleholms kommun. Det säger både gruppledaren Ulf Erlandsson och vice gruppledaren Patrik Jönsson. Efter alliansens markering i måndags om att inte rösta på SD till några poster i fortsättningen vill de därför inte längre stödja förslaget till ny organisation. Det kan nu falla. – […]

Tuffa utredningskrav på Hässleholms vatten

Hässleholms vatten måste omedelbart utreda om bolagets utsläpp av avloppsvatten, såväl dagvatten som sanitärt avloppsvatten, i Maglekärrsbäcken kan ha orsakat utbredningen av smutsvattensvamp i Finjasjön. Även utsläppens roll för missfärgning, förhöjda halter av närsalter med mera ska undersökas. Senast den 13 april ska utredningen redovisas till miljönämnden. Imorgon har Finjasjögruppen möte för att diskutera långsiktiga […]

Rättrådiga politiker – finns de?

I Platons livsverk dialogen Politeia, Staten intar ordet rättrådighet en central plats. Det kan sägas att i människans karaktär ingår tre delar: begär, vilja och förnuft. Varje del har sin speciella dygd: begärets dygd är måttlighet, viljans tapperhet och förnuftets vishet. Den perfekta karaktären är den där förnuftet styr de andra delarna. Dess dygd kallas […]

En turkisk gåta

Det råder stor uppståndelse i flera europeiska länder när det kommer representanter för den turkiska regeringen för att ”marknadsföra” en folkomröstning, som ska ge Erdogan mera makt. Ytterligare ett steg mot total diktatur i Turkiet? I Nederländerna uppstod tumult när två ministrar stoppades och kördes ut ur landet. I vårt land blev det fritt fram […]

Var finns konstruktiviteten?

Mord, våldtäkter, skjutningar, bilbränder och rån. Inte en dag utan att man översköljs av dessa företeelser. Detta är en utveckling som accelererat sedan 1975. Det finns ett riksdagsbeslut (proposition 1975:26) fattat det året som nog får anses ligga som grund till utvecklingen i landet. Redan i andra stycket i inledningstexten kan man läsa: “Invandrarna och […]

Öppet brev till politiker om yrkesutbildning

Visste ni att 91% av de examinerade studenterna från Yrkeshögskolan(YH) hade fått ett arbete inom sex månader och att redan inom en månad efter examen hade 80% fått ett arbete? (Uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH) gällande 2016) Yrkeshögskolan är arbetslivets fortbildning, där arbetsgivarna engagerar sig i processen för att kunna få rätt kompetens i […]

Kan inte utreda våtmark på Hovdala

Kommunen kan inte utreda förutsättningarna för anläggande av våtmarker på Hovdala eftersom det är det kommunala bolaget Hibab som äger marken. Med den motiveringen vill tekniska nämndens arbetsutskott tillbakavisa uppdraget som kommunfullmäktige beslutade om i januari med anledning av en motion från Håkan Spångberg (SD). Kommunledningen kan dock ge direktiv även till kommunala bolag om […]