torsjö live vers2

Var finns konstruktiviteten?

Var finns konstruktiviteten?

Mord, våldtäkter, skjutningar, bilbränder och rån. Inte en dag utan att man översköljs av dessa företeelser. Detta är en utveckling som accelererat sedan 1975. Det finns ett riksdagsbeslut (proposition 1975:26) fattat det året som nog får anses ligga som grund till utvecklingen i landet. Redan i andra stycket i inledningstexten kan man läsa: “Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”. Resultatet ser vi i dag.

Tyvärr så är det ju på det viset att i Sverige är man inte särskilt intresserad av potentiella orsaker till rådande utveckling. Skulle någon ha fräckheten antyda något så vet vi alla hur det politiskt korrekta etablissemanget reagerar.

Liten vilja att analysera och åtgärda. Stor vilja och kraft att fördöma och förakta de som vill åtgärda.

Knappast konstruktivt. Bara beklagligt. Någon vilja att förutsättningslöst bedriva sakpolitik verkar inte finnas på vare sig lokal som nationell nivå.

Den obehagliga verkligheten sopas under mattan samtidigt som fokus ligger på att kontrollera så att medborgarna enbart tar del av så kallat godkända informationskällor. Man kommer onekligen att tänka på mer totalitära samhällssystem.

Således ligger framtiden i väljarnas händer i valet 2018.

 

Håkan Spångberg (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se