torsjö live vers2

SD ser sig lurade på ordförandeposter

SD ser sig lurade på ordförandeposter

SD blev lovade posterna som förste vice ordförande efter maktskiftet i Hässleholms kommun. Det säger både gruppledaren Ulf Erlandsson och vice gruppledaren Patrik Jönsson. Efter alliansens markering i måndags om att inte rösta på SD till några poster i fortsättningen vill de därför inte längre stödja förslaget till ny organisation. Det kan nu falla.

– Pär Palmgren (M) har tidigare sagt att hade skulle stödja våra ledamöter som vice ordförande och att han trodde att han skulle få med sig hela alliansen, säger Patrik Jönsson.

Pär Palmgren säger att han inte lovat något.

Den borgerliga alliansens företrädare har gång på gång försäkrat att de inte vill samarbeta med SD. De har talat om ett nytt styre med tre block där alliansen styr och SD-FV utgör det ena oppositionsblocket, de rödgröna det andra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid kommunfullmäktige den 27 februari röstade alla utom John Bruun ändå på SD:s ledamöter till alla poster som förste vice ordförande i nämnder och styrelser. Motiveringen var att de annars riskerade att SD tog över alla ordförandeposter eftersom deras block, tillsammans med FV, har ett mandat mer än alliansen. Men som Frilagt berättade igår hade de inte behövt rösta på SD av den anledningen eftersom FV tänkt antingen lägga ner sina två röster eller rösta på alliansen.

Sverigedemokraten Ulf Erlandsson är på gott humör när han installerar sig som kommunalråd i stadshuset i Hässleholm. Men många har synpunkter på att andra partier gav sitt stöd. Foto: Berit Önell
Kommunalrådet och gruppledaren Ulf Erlandsson (SD) Foto: Berit Önell

Efter kraftig kritik, bland annat från sina partiledningar, en rasistskandal och två tunga avhopp gick allianspartierna i måndags ut med att SD inte kommer att få några röster från dem när nämndsledamöter ska utses i den nya organisationen.

Nu slår SD tillbaka och hotar fälla hela organisationsplanen.

– Om de inte röstar på oss kan vi inte stödja förslaget, säger Ulf Erlandsson.

Han säger att SD kom överens med Pär Palmgren om posterna som förste vice ordförande.

Han har förstått att alliansen har en annan beskrivning av vad som hänt.

– Men de är tre partier, det kan nog bli lite kaos. Pär har väl inte pratat med hela sin grupp i tid, säger han.

Han tror dock fortfarande att situationen ska kunna lösas.

– Jag tror det kan fungera med tre block och tre ordförandeposter, säger han.

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

Patrik Jönsson är ännu tydligare med att SD kräver stöd för förste vice ordförandena.

– Det är det mandat väljarna gett oss genom att vi är det näst största blocket, säger han.

Varför är det så viktigt med förste istället för andre vice ordförande?

– Ordförande och förste vice ordförande hör till styret, andre vice till oppositionen, säger Patrik Jönsson.

Han förklarar att han ända tills strax före fullmäktigemötet trodde att hela alliansen stod bakom stödet till SD.

– Vi hade blivit lovade det. Precis före mötet fick vi indikationer på att det inte var säkert. Därför krävde vi posten som ordförande i fullmäktige, säger han.

Dessutom tog de rödgröna strid om förste viceposterna.

I ajourneringen lovade alliansen stödja SD-ledamöterna som förste vice ordförande mot att SD lät alliansen få ordförandeposterna.

Men det har alliansledamöterna alltså ångrat.

– Det är de som stjälper överenskommelsen genom att säga att de inte röstar på oss, säger Patrik Jönsson.

Han förklarar att han vill komma ur det nuvarande kaoset så snart som möjligt och hoppas att alla tre blocken ska kunna sätta sig ner och prata.

Om det inte går att komma överens sitter de nu valda ordförandena med minoritet i nämnderna eftersom de rödgröna har kvar majoriteten där. I fullmäktige däremot har alliansen tillsammans med FV och SD majoritet, enligt valresultatet.

– I så fall skulle vi kunna ta bort delegationerna från nämnderna till kommunfullmäktige och låta fler av de större ärendena avgöras i fullmäktige, säger Patrik Jönsson.

Pär Palmgren ville se åtgärder.
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

Han har tagit kontakt med Pär Palmgren för att försöka hitta en tid för diskussion med alliansen.

– Egentligen borde det vara en gruppledarträff med alla partier. Vi är vuxna människor och alla borde kunna samtala för att lösa en så viktig sak som att styra en kommun , säger Patrik Jönsson.

Pär Palmgren avvisar bestämt att han skulle sagt ja till att stödja SD:s anspråk på poster.

– Men Ulf har sprungit ut och in i mitt tjänsterum sedan i höstas och sagt att de stödjer oss och ska ha posterna som förste vice ordförande. Jag har inte lovat något, att de tolkar det så kan jag inte göra något åt, säger han.

Han konstaterar att SD:s stöd till den nya organisationen är avgörande.

– Om de inte stödjer den faller den, säger han.

Han har läst att Patrik Jönsson vill ha ett resonemang om att ändra delegationer.

– Det är säkert möjligt, men vi får titta på vad det skulle få för effekter i övrigt, säger han.

Pär Palmgren bekräftar att Patrik Jönsson kontaktat honom.

– De vill träffa oss. Jag har inte tagit ställning till det ännu. Jag har inte hunnit tala med mina kollegor, säger Palmgren.

Han säger att han är positiv till att resonera och lyssna, även på de rödgröna.

– Det hade varit det bästa om alla varit med, men jag är inte säker på att det går. Det är en nåd att stilla bedja om, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se