torsjö live vers2

Inga bygglov för solceller på röda villatak

Inga bygglov för solceller på röda villatak

Svarta solpaneler strider mot detaljplanens krav att taken i området Finjasjö Park ska vara röda. Därför säger byggnadsnämnden säger nej till bygglov för solceller på två komplementsbyggnader till en villa. Men på sikt lär planen ändras.

– Vi ska upprätta riktlinjer för solceller och måste då titta på helheten för hela kommunen, säger Richard Bernsheim (M), nyvald ordförande i byggnadsnämnden.

Finjasjö Park är det enda området i kommunen där detaljplanen ställer krav på en viss takfärg.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Villaägaren hävdade att taken skulle förbli röda även med solceller.

– Anläggningen påverkar inte heller intrycket eftersom den enbart placeras på komplementbyggnaderna och inte är synlig från gatan, menade villaägaren.

Enligt stadsbyggnadskontorets utredning skulle solpanelerna dock delvis bli synliga från det allmänna gaturummet och från ett närliggande grönområde. Dessutom skulle de täcka större delen av takens ena sida, vilket skulle ge intrycket att taken är svarta istället för röda.

Byggnadsnämnden var enig i sitt beslut.

– Detaljplanens syfte är att skapa ett enhetligt intryck, förklarar Richard Bernsheim.

Tanken är också att den gemensamma karaktären ska ge området ”ett ökat attraktionsvärde”. Byggnadsnämnden inser dock att det på sikt inte är så attraktivt att förbjuda solpaneler och ska ta ett helhetsgrepp i frågan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se