torsjö live vers2

Erlandsson återbetalar inte för hög ersättning

Sverigedemokraternas kommunalråd Ulf Erlandsson fick för mycket i ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sina politiska uppdrag i Hässleholms kommun under åren 2011-2013. En revisionsbyrå rekommenderade kommunen att uppmana honom att betala tillbaka pengarna. Men det vill inte Erlandsson. – Ingen har sagt att jag ska betala tillbaka. Jag fick besked av dåvarande personalchefen […]

Varför motarbetas solenergi?

En fastighetsägare i Hässleholm har nekats bygglov till att montera solceller för elproduktion på sitt tak med motiveringen att detta strider mot gällande detaljplan som säger att alla tak i området ska vara röda. Vid Byggnadsnämndens sammanträde 2016-12-13 avhandlades ett initiativärende inlämnat av Ulf Erlandsson (SD) där det yrkades på följande för att främja miljövänlig, […]

Beslut om riksintresse i Hässleholm skjuts upp

Hässleholms kommun har lyfts ut när länsstyrelsen slutjusterat förslagen till riksintressen för friluftsliv som Naturvårdsverket inom kort ska besluta om. Anledningen är protesterna från kommunpolitikerna som anser att riksintressena hindrar bostadsbyggandet. – Det är på grund av att det kom ganska starka synpunkter från politikerna, säger Olof Martinsson, kulturmiljöstrateg på länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning. På torsdag träffar […]