Gruppen-3a-328x120

Erlandsson återbetalar inte för hög ersättning

Erlandsson återbetalar inte för hög ersättning

Sverigedemokraternas kommunalråd Ulf Erlandsson fick för mycket i ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sina politiska uppdrag i Hässleholms kommun under åren 2011-2013. En revisionsbyrå rekommenderade kommunen att uppmana honom att betala tillbaka pengarna. Men det vill inte Erlandsson.

– Ingen har sagt att jag ska betala tillbaka. Jag fick besked av dåvarande personalchefen att kommunen inte kan kräva något tillbaka eftersom det fanns brister i reglementena, säger han till Frilagt.

Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell
Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell

Enligt SVT Skåne fick företagaren Ulf Erlandsson ut totalt 186 000 kronor i förlorad arbetsinkomst från kommunen under de tre åren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt revisionsbyrån var det mesta av ersättningarna felaktiga.

Kommunen ifrågasatte inte utbetalningarna förrän hösten 2013, efter en allmän granskning av ersättningar till förtroendevalda. Därefter betalade kommunen bara ut schablonersättning med 91 kronor i timmen istället för de 270 kronor som Erlandsson fått tidigare.

Han hade tills dess inte styrkt sin inkomst och kommunen hade inte heller ifrågasatt hans ersättningskrav.

Efter påpekande skickade Erlandsson ett intyg från en partikamrat som har åkeri och som han tidigare drivit ett företag tillsammans med. Enligt intyget hade Erlandsson tvingats tacka nej till cirka 120 körningar med lastbil på grund av sina politiska uppdrag. Kommunens tjänstemän blev misstänksamma.

Revisionsbyrån KPMG anlitades för att granska Ulf Erlandssons ersättningar. Intyget fick underkänt.

– Vår uppfattning är att intyget inte styrker någonting eftersom det dels är orimligt och dels svepande i sina formuleringar, skriver KPMG i sin rapport från december 2014.

Dessutom fanns varken lönebesked eller fakturor som kunde styrka uppgifterna och antalet sammanträdestimmar var orimligt många.

Ingen chans i tingsrätten

Trots detta avråder revisorn kommunen från att kräva tillbaka pengarna eftersom den interna kontrollen brustit.

– Kommunen har betalat ut ersättningarna kontinuerligt trots bristande underlag och Ulf har inte haft någon anledning att tro att det inte varit i sin ordning. Att kommunen brustit i sina rutiner skulle troligen tingsrätten betrakta som att ”kommunen då får skylla sig själv”, skriver KPMG, som alltså istället föreslår att kommunen uppmanar Ulf Erlandsson att göra rätt för sig genom att frivilligt betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning.

Enligt KPMG:s rapport har kommunen vid den tidpunkten redan gjort detta.

Kommunen bad KPMG att följa upp sin rapport, vilket ledde till en ny skrivelse i januari 2015. I den kommenterar revisorn att Erlandsson förklarat det stora antalet ersatta timmar med att han inte bara fått ersättning för sammanträden med kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Hibab och byggnadsnämnden utan även för utbildningsdagar, valberedningsmöten, Europaforum, årsmöten för kommunala bolag och justeringar.

– Om det är så får vi anta att antalet redovisade timmar är mer rimligt. Hur som helst åligger det kommunen att kontrollera krav på utbetalning mot närvarolistor och vad som är ersättningsbart, skriver revisorn.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim S). Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Frågan togs upp i kommunens personalutskott i februari 2015. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) var då ordförande i utskottet.

– Vi har brustit i vår kontrollfunktion, säger hon.

Hon försäkrar att intentionen nu är att kontrollera alla underlag bättre. Begäran om ersättning ska också lämnas in årligen, tidigare kunde förtroendevalda lämna underlag för flera år i taget.

Hon tycker att revisionsrapporten var ganska tydlig.

– Det var flera bitar som inte stämde, bland annat körningarna. Han hade inte tagit ut så mycket i lön från företaget, kunde han då verkligen ha förlorat så mycket inkomst? Det var inte styrkt och alltså inte pengar som han hade rätt till. Jag tycker att han skulle betala tillbaka och leva som han lär, säger Lena Wallentheim och syftar på SD:s förslag att sänka politikerarvodena i kommunen.

Biträdande förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier fick i uppdrag att uppmana Ulf Erlandsson att betala tillbaka. Hon minns inte exakt vad som sades.

– Han tyckte väl inte att han gjort något felaktigt, säger hon.

”En smutskastningskampanj”

Ulf Erlandsson hävdar att Charlotte Nygren Bonnier aldrig sa uttryckligen att han skulle betala tillbaka något.

– Nej, det har inte varit aktuellt. Jag fick besked av personalchefen direkt efter mötet att jag inte var återbetalningsskyldig, säger han.

Att frågan nu kommer upp flera år efteråt ser han som en del i en smutskastningskampanj mot SD.

– Det hade aldrig hänt om jag tillhört ett annat parti. Det spelar ingen roll om det är sant eller falskt, jag ska bli syndabock. Det är ett fult spel och fruktansvärt jobbigt, man orkar inte med det i längden, säger han.

Han förtydligar sedan att han idag känner sig stark och inte menar att han tänker avgå.

Han funderar inte heller på att betala tillbaka nu när han får ny kritik.

– Nej, jag hade rätt till det jag fick då. Men hade jag fått ett krav hade jag såklart fått betala tillbaka, säger han.

Partiets förslag att sänka arvodena med tio procent tycker han är en annan sak.

– Det är viktigt, men vi får se vad vi får med i budgeten i höst. Jag tror inte att det är så lätt att få med de andra partierna på en sänkning, förutom Folkets väl, säger han.

Ulf Erlandsson anser att schablonersättningen måste höjas för att företagare ska klara att engagera sig politiskt.

Från och med 2015 höjde kommunen schablonersättningen för förtroendevalda som är egna företagare till 121 kronor per timme. Om en företagare vill ha högre ersättning måste detta styrkas via taxerad inkomst.

Kommunen följde däremot inte KPMG:s rekommendation att höja ersättningen till 191 kronor per timme, vilket motsvarar den genomsnittliga ersättningen för förlorad arbetsinkomst.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se