Gruppen-3a-328x120

Varför motarbetas solenergi?

Varför motarbetas solenergi?

En fastighetsägare i Hässleholm har nekats bygglov till att montera solceller för elproduktion på sitt tak med motiveringen att detta strider mot gällande detaljplan som säger att alla tak i området ska vara röda.
Vid Byggnadsnämndens sammanträde 2016-12-13 avhandlades ett initiativärende inlämnat av Ulf Erlandsson (SD) där det yrkades på följande för att främja miljövänlig, teknikutvecklingsfrämjande och icke störande elproduktion:
– att det inrättas en rutin som innebär att detaljplanerna i Hässleholms kommun fortlöpande revideras för att möjliggöra installationer av solpaneler.
– att framtida detaljplaner utformas så att takplacerad alternativ energiproduktion möjliggörs oaktat eventuella krav på enhetlig takbeläggning.
Till detta initiativärende hade Stadsbyggnadskontoret inkommit med ett yttrande där de yrkade på avslag med motiveringen att egenproducerad el är bra men inte till vilket pris som helst (!) samt att Stadsbyggnadskontoret inte hinner ta fram nya detaljplaner. Detta ärende gällde en (1) ändring i samband med befintlig detaljplans utgång i nov 2016.
Vidare påstås det i yttrandet att solcellspaneler orsakar/kan orsaka solreflexer som är störande. Då är det tack och adjö för solcellsbranschen?
Hade Ulf Erlandssons initiativärende bifallits kunde ovanstående fastighetsägare inom kort kunnat använda och kanske även sälja egenproducerad miljövänlig el, men den socialist/miljöpartistyrda nämnden valde istället att bifalla Stadsbyggnadskontorets yttrande.
Det är ju inte utan man undrar varför egentligen initiativärendet från Ulf Erlandsson (SD) inte vann gehör? Solceller är väl ingen ideologisk fråga?
Per-Olof Spångberg (SD)
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se