torsjö live vers2

Oklart kommunstyre efter SD-avhoppen

Oklart kommunstyre efter SD-avhoppen

Vem eller vilka styr Hässleholm? Det parlamentariska läget i Hässleholms kommun är ännu mer oklart efter sverigedemokraternas strömhopp från kommunfullmäktige där mandatfördelningen är så jämn den kan. Därmed är det inte heller säkert att det pågående maktskiftet kan fullföljas. Om inte SD fyller sina platser kan den rödgröna tidigare styrande minoriteten få majoritet och rösta ner den föreslagna omorganisationen där den borgerliga alliansen skulle ta över styret med stöd av SD och FV.

Pär Palmgren (M) städar sitt rum inför morgondagens maktskifte. Foto: Berit Önell
Pär Palmgren (M) väntar på besked om SD kan fylla sina platser i fullmäktige och maktskiftet därmed kan fullföljas eller inte. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens nyligen tillträdde ordförande Pär Palmgren (M) konstaterar att han nu inte kan göra annat än att sitta stilla i båten och vänta medan länsstyrelsen räknar SD-röster.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Fyller de sina platser eller hur blir det? När vi vet det vet vi om vi går vidare eller om vi gör något annat, säger han.

De rödgröna partierna har efter valet 2014 haft 30 mandat och övriga partier 31, fördelat på 15 mandat för den så kallade alliansen, M, KD och L, och 16 mandat för SD-FV. Frågan är nu om SD kan fylla sina 14 mandat sedan sju ledamöter, varav fem ordinarie och två ersättare, på kort tid hoppat av.

– Vi kan ju klara det på 30-30 om det blir en tom stol. Då får ordförande (moderaten Douglas Roth) utslagsröst. Det blir lite skakigt, men det går. Två tomma stolar går däremot inte, säger Palmgren.

Inte bara SD:s problem

Avhoppen blir alltså inte bara SD:s huvudvärk. När det gäller nämnder och andra uppdrag är det cirka 50 uppdrag som nu är vakanta.

– Det blir en grannlaga uppgift för SD att fylla hålen. Men det blir andras problem också. Vi har en resa att göra nu och det blir inte lätt, säger Palmgren.

Pär Palmgren och Robin Gustavsson (KD) hade nyligen ett möte med Patrik Jönsson (SD) med anledning av alliansens markering att inte rösta på SD-kandidater till några poster i fortsättningen och Jönssons svar att SD då inte ställer sig bakom omorganisationen.

Markeringen från alliansen föranleddes av avhopp och protester mot aktivt röstande på sverigedemokrater, särskilt efter tidskriften Expos avslöjande om att förre SD-kommunalrådet Ulf Erlandsson spridit rasistiska artiklar. Mötet kom dock mest att handla om de fortsatta avslöjandena i SVT Skåne angående Erlandssons ekonomiska affärer.

– Men vi var överens om att arbeta vidare med omorganisationen, säger Palmgren.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) konstaterar också att att många platser nu står tomma.

Stabilare alternativ?

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) säger att budgeten måste hållas. Foto: Urban Önell
Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

– Klart att det påverkar kommunen och politiken. Jag tyckte redan innan att det var lite kaosartat. Det här bara förstärker den känslan. Man undrar vad som ska hända nu, säger hon.

Hon anser att det i första hand är allianspolitikerna som måste fundera på hur de nu ska göra.

– De har sagt att de skulle ta över styret, så de har del i det som hänt. Nu har jag inte hunnit prata med mitt parti, men spontant måste jag säga att vi fyra partier i det tidigare styret står för en annan stabilitet och fortfarande är ett alternativ. Frågan är om allianspartierna är beredda att diskutera och försöka skapa lugn och ro. Någon måste träda fram och säga att det här går inte längre, säger hon.

Hon försäkrar att hon är beredd att diskutera, men menar att alla då måste både ge och ta.

– Allianspartierna borde vara mer villiga att diskutera. Det måste vara en hopplös situation för dem just nu med all turbulens och att vi är i majoritet, säger hon.

Ersättare hann inte läsa in sig

Robin Gustavsson konstaterar att instabilitet råder, även om tisdagens sammanträde med socialnämndens arbetsutskott, där han är ordförande, fungerade bra trots att vice ordförande Michael Strömberg (SD) avgått.

– Hans ersättare i arbetsutskottet, Ulf Berggren (SD), hann inte sätta sig in i ärendena. Det var flera tunga ärenden, bland annat ett med handlingar på 60 sidor att läsa in. Han deltog därför inte denna gång, men vid nästa sammanträde ska han vara med. Det kan fungera på det sättet en tid, tills nya ledamöter är på plats, säger Robin Gustavsson.

Robin Gustavsson (KD) räddade fibersatsningen.
Robin Gustavsson (KD).

Han vill inte döma för hårt, men anser att det är viktigt att fullfölja sina uppdrag och betonar att förtroendeuppdrag i kommunen innebär ett stor och ansvarsfullt arbete.

– Utifrån mina värderingar ska det rätt mycket till för att man ska lämna sina uppdrag. Vissa är ju helt nyvalda också. Kanske de inte visste vad det innebär att gå in i politiken. Men jag kan förstå att någon lämnar på grund av frågor som dykt upp, säger han.

Han har också förståelse för att Ulf Erlandsson och närstående till honom lämnar politiken.

– Jag lägger inga värderingar i redovisningarna kring Erlandsson, jag har inte varit med i utredningen. Men efter att ha blivit ifrågasatt på det viset kan jag förstå att det blev jobbigt för både honom själv och närstående. Då är det kanske klokt att lämna sina uppdrag, säger Gustavsson.

Han hoppas att verksamheterna i kommunen inte ska påverkas alltför mycket av tomrummen på vissa poster.

– Vi som är kvar får hjälpas åt, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se