torsjö live

SD-kommunalråd och alliansstyre kan falla

SD-kommunalråd och alliansstyre kan falla

S-ledaren och oppositionsrådet Lena Wallentheim ilsknade till vid onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen då Björn Widmark (FV), som gått in som ordinarie ledamot på en vakant SD-plats, föreslog ändringar i den beslutade budgetramen.

– Det finns alltså inte 31 mandat till stöd för alliansens budget, säger Lena Wallentheim och markerar att både ny nämndsorganisation och ett nytt SD-kommunalråd kan falla.

Även kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) blev irriterad.

– Det får vara någon ordning, säger han.

Efter onsdagens kommunstyrelsemöte ansåg Lena Wallentheim (S) det klarlagt att alliansen inte har stöd för sitt budgetförslag av SD och FV, vilket kan göra att hela maktskiftet faller. Pär Palmgren var också bekymrad över att SD och FV på flera punkter gick emot alliansens budget. Foto: Berit Önell
Efter onsdagens kommunstyrelsemöte ansåg Lena Wallentheim (S) det klarlagt att alliansen inte har stöd för sitt budgetförslag av SD och FV, vilket kan göra att hela maktskiftet faller. Pär Palmgren var också irriterad efter att SD och FV på flera punkter gått emot alliansens budget. Foto: Berit Önell

Efter SD:s många avhopp återstod vid sammanträdet av SD:s tidigare fyra ordinarie ledamöter och två ersättare bara en ordinarie, Patrik Jönsson, och en ersättare, Hanna Nilsson. Hanna Nilsson blev därför ordinarie och på de andra två platserna gick Björn Widmark och Lars Johnsson (M) in.

Lena Wallenthem betonar att 31 mandats stöd för alliansens budget var grunden för de rödgrönas avgång från presidieplatserna.

– Det gör mig lite arg om de inte röstade på alliansens budget för att de tyckte att den var bra utan bara för att störta oss, säger hon.

Hon säger att det inte är säkert att de rödgröna, som fortfarande har majoritet i kommunstyrelsen, släpper fram frågan om ny organisation från kommunstyrelsen till fullmäktige.

– Vi äger den frågan rätt långt, säger hon.

Kan föreslå egen kandidat till kommunalråd

Det är inte heller uteslutet att de rödgröna föreslår en egen kandidat till kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen efter UIf Erlandsson (SD). Denna skulle då få majoriteten av rösterna

– Men vi har inte diskuterat det än, säger Lena Wallentheim.

Blir det så skulle de rödgrönas kandidat få majoriteten av rösterna i fullmäktige eftersom alliansen står fast vid att inte rösta på SD-kandidater i fortsättningen.

– Vi lägger oss inte i omröstningen om förste vice ordförandeposterna, säger Pär Palmgren.

Han tycker inte heller att det var bra att Björn Widmark föreslog nio miljoner kronor mindre till arbets- och kompetensförvaltningens driftsbudget. Dessutom ville Widmark öka överskottsmålet i budgeten från en till två procent och SD ställde varken upp på budgetmålet att lägga ut verksamheter på entreprenad eller målet att återinföra lagen om valfrihet i omsorgen. Förslaget till förlängd utredningstid på dessa punkter samt ökad upphandling av närproducerade livsmedel röstades ner.

Är det här skäl för er att lägga ner omorganisationen och maktskiftet?

– Nej, det vet jag inte, men vi får diskutera det här. Har vi nu fått stöd för vår budget förväntar jag mig att alla följer det beslutet. Om det här ska pågå vet vi ju inte från dag till annan vad som gäller, säger Pär Palmgren.

Den 1 april ska remisserna vara inne för förslaget till omorganisation av nämnderna till en ordning där de rödgröna får hälften av platserna och alliansen, SD-FV vardera en fjärdedel och alliansen ordförandeposterna och därmed utslagsröst.

– Det är nästa fråga, vi får väl ta den under behandling, säger Pär Palmgren.

Om han inte får igenom omorganisationen i fullmäktige har de rödgröna alltså fortsatt majoritet i nämnderna och alliansen kan, trots ordförandeposterna, inte driva igenom sina förslag utan stöd från de rödgröna.

– Vi kan blockera ärendena i nämnderna, säger Lena Wallentheim.

Hon medger att det i så fall inte gagnar kommunen.

S vill ha samtal

– Nej, inte ett dugg, men det här med SD i ett block gagnar inte heller kommunen. Vi måste sätta oss och lösa situationen, säger hon.

Hon tycker att det är alliansen som ”sitter med ledartröjan” och borde ta initiativet till samtal.

– Vi har inte fått någon inbjudan ännu, säger hon.

Pär Palmgren vill inte kommentera det, men håller med om att situationen måste lösas.

– Absolut, jag har ingen annan uppfattning, säger han.

Förslaget till driftsbudget för AK-förvaltningen 2017 klubbades till slut av kommunstyrelsen. De rödgröna deltog inte i beslutet med hänvisning till att de hade ett annat förslag till flerårsplan. Alliansen vill spara 600 000 kronor 2018.

– Detta arbete måste startas upp under 2017 för att nå full effekt 2018, skriver de rödgröna i en protokollsanteckning.

De deltog inte heller i beslutet om verksamhetsplan för AK-förvaltningen med hänvisning till sina egna budgetmål.

Berit Önell

Läs Björn Widmarks kommentar:
17-03-30 Björn Widmark förvånad över kritik

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se