Gruppen-3a-328x120

Björn Widmark (FV) förvånad över kritik

Björn Widmark (FV) förvånad över kritik

Folkets väls Björn Widmark är förvånad över kritiken från kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) för att han i kommunstyrelsen inte röstade enligt alliansens beslutade budgetram.

– Vi följer vår politik och spräcker inte alliansens budget, men vi ingår inte i ett partisamarbete, säger han och betonar att den föreslagna nya organisationen med tre block innebär att alliansen kan söka stöd ömsom hos SD-FV och de rödgröna.

Widmark ifrågasätter däremot att de rödgröna i kommunstyrelsen inte röstade på alliansens driftsbudget för AK-förvaltningen, trots att beloppet var exakt detsamma som i deras egen budget.

Björn Widmark (FV) debatterade och reserverade sig.
Björn Widmark (FV).

Björn Widmark yrkade bland annat på nio miljoner kronor mindre till AK-förvaltningens driftsbudget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi spräcker inte budgeten genom att föreslå lägre kostnader, säger han.

Han menar att han står för det han sagt hela tiden.

– Jag har förklarat ända sedan vi röstade för förra budgeten, för ett och ett halvt år sedan, att om vi i Folkets väl har två alternativ att välja på stödjer vi det som vi bedömer minst skadligt för medborgarna, säger han.

Han förbehåller sig rätten att stå fast vid frågor som är viktiga för FV, exempelvis renovering av badhuset istället för nybyggnad och sänkning av politikernas arvoden, där FV:s förslag innebär besparingar för kommunen.

– Det är väl klart att vi inte ändrar på vår uppfattning, annars kunde vi lika väl ingå i alliansen, säger han.

Han kan dock tänka sig att FV kan lägga ner sina röster i mindre viktiga frågor.

Han pratade på torsdagen med Pär Palmgren och förklarade hur han ser på saken.

– Vi hade ett lugnt och sakligt samtal och var överens om det mesta, säger han.

Enligt Björn Widmark är FV det enda partiet som inte ändrar sig.

– Vi är det enda parti som går att lita på, säger han.

Han förklarar att FV inte aspirerar på maktpositioner utan ser sig som ”vakthundar” i kommunpolitiken.

Han påminner om att det också var FV som förhindrade att Patrik Jönsson (SD) fick ordförandeposten i fullmäktige genom att aktivt rösta på alliansens kandidat Douglas Roth (M) istället för att, som planerat, lägga ner sin röst.

Han anser istället att det är Lena Wallentheim (S) som ställer till kaos genom att motarbeta förändringen av nämndsorganisationen.

– Vi i FV är inte en del av den röra som är nu, säger han.

2018 års budget

De rödgrönas agerande i frågan om AK-förvaltningens budget beskriver han som den egentliga överraskningen på kommunstyrelsen.

– Beslutet gällde driftsbudgeten för 2017 och ingenting annat. Där hade både alliansen och de rödgröna noll kronor i besparing. Varför röstar de då inte på den budgeten?

2018 har alliansens budget däremot en kostnadsminskning på 600 000 kronor. De rödgröna menar att den besparingen måste förberedas redan 2017.

– Bara för att det är alliansen som går ut med budgeten måste de hitta på ett svepskäl. De blandar bort korten eller blandar bort sig i korten, säger Widmark.

Wallentheim försvarar de rödgröna

Lena Wallentheim försvarar de rödgrönas inställning till AK-förvaltningens budget.

– Om besparingen ska få helårseffekt 2018 behövs beslut redan i år. Det är vi inte intresserade av att stå bakom, säger hon.

Hon betonar att AK-förvaltningen bedriver ett viktigt arbete med bland annat arbetslöshet och integration.

– Att vi avstår fäller inte budgeten, säger hon.

Hon försäkrar att de rödgröna inte är ute efter att bråka.

Palmgren har viss förståelse

Pär Palmgren står fast vid det han sagt, men har också förståelse för Björn Widmarks inställning.

– Vi är överens om att vi inte är överens om allt. Men jag förstår vad han menar och har respekt för det, säger han.

Han tycker inte att det spelar så stor roll om partierna har olika åsikter i kommunstyrelsen.

– Det ställs på sin spets när vi kommer till kommunfullmäktige. Om vi har olika uppfattningar där kan det få till följd att vi förlorar i fullmäktige. Jag tycker att jag kan kräva att de som röstat på vår budget ska följa med hela vägen. Annars vet vi inte från gång till annan om vi har stöd eller ej, säger han.

Palmgren tycker att enskilda frågor kan hanteras var för sig med stöd från de olika blocken, men inte sådant som gäller den fastställda budgeten.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
17-03-30 SD-kommunalråd och alliansstyre kan falla

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se