torsjö live vers2

Länsstyrelsen ger bakläxa om bäck

Länsstyrelsen ger bakläxa om bäck

Miljönämnden kan inte kräva att kommunens tekniska nämnd utreder den förorenade Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket. Dels kan kommunen inte ensam bestämma över marken som ägs av en samfällighet, dels är det inte tillräckligt utrett om det finns någon verksamhet som förorenat och borde ta ansvaret. Länsstyrelsen har därför upphävt miljönämndens föreläggande.

Miljöchef Sven-Inge Svensson lutar nu åt att istället kräva att tekniska förvaltningen undersöker kommunens mark norr om bäcken där det ska ha funnits en ”gammal deponi för farligt avfall” som kan misstänkas läcka ut föroreningar i bäcken.

Sötekärrsbäckens vatten har ofta ett oljeliknande skimmer på ytan.
Länsstyrelsen stoppar miljönämndens krav på tekniska nämnden att utreda den förorenade Sötekärrsbäcken. Förslaget är istället att rikta kravet mot reningsverket, men miljöchef Sven-Inge Svensson vill hellre utreda den gamla tippen vid bäcken.

Efter fiskdöden i maj i fjol uppmättes extremt hög konduktivitet, syrehalt nära noll och högt näringsinnehåll i Sötekärrsbäcken. Detta och förekomst av smutsvattensvamp skulle kunna tyda på påverkan av avloppsvatten. Tidigare har länsstyrelsen uppmätt hög kloridhalt och en del andra ämnen som kan tyda på lakvatten från soptipp. Dessutom har onaturligt höga temperaturer uppmätts i bäcken vintertid när omgivande vattendrag varit isbelagda.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sven-Inge Svensson riktade först kravet på utredning av orsaken till föroreningarna, undersökning av det svarta bottensedimentet och förslag på åtgärder till kommunens va-bolag Hässleholms vatten. Men Hässleholms vatten vägrade utreda, överklagade och hävdade att bolaget aldrig släppt ut något avloppsvatten i bäcken.

Istället för att driva frågan vidare riktade Sven-Inge Svensson om föreläggandet till kommunen, det vill säga tekniska nämnden, som markägare. Men nämnden överklagade med motiveringen att det är en över 100 år gammal samfällighet som är fastighetsägare.

Sven-Inge Svensson ansåg att kommunen borde ta ansvar som största fastighetsägare i samfälligheten som har cirka 180 fastighetsägare och saknar styrelse. Dessutom äger kommunen omgivande mark.

Men länsstyrelsen anser inte att miljönämndens utredning ger grund för att ställa det kravet på tekniska nämnden. Istället hänvisar länsstyrelsen till att det enligt miljöbalken i första hand är verksamhetsutövaren, det vill säga den som orsakat eller bidragit till föroreningarna, som är ansvarig för att utreda och sanera. Det är varken utrett vem som förorenat bäcken eller tippat avfall i det före detta grustaget norr om bäcken.

– Det är inte möjligt att förelägga någon fastighetsägare innan detta är utrett. Med tanke på kringliggande verksamheter i området är det inte uteslutet att det finns verksamhetsutövare som kan anses vara ansvariga, skriver länsstyrelsens juridiska enhet.

Dessutom menar enheten att det inte går att förelägga bara en delägare i en samfällighet eftersom denna inte ensam har rådighet över fastigheten.

– Det här är knepigt, säger Sven-Inge Svensson.

Han har tidigare sagt att det inte finns tillräckliga bevis för att utreda den gamla soptippen. Istället har han bara använt de vittnesuppgifter han fått in som underlag för att ytterligare understryka att tekniska nämnden bör ha ansvar för att utreda bäcken.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson.

– Nu funderar jag på om vi ska vända på alltihop och istället kräva en inventering av tippen som ligger på kommunens mark, säger han.

Enligt vittnesuppgifterna har diverse avfall dumpats i det gamla grustaget. Bland annat ska oljor och fenol, sådant som inte kunde tas emot på reningsverket, ha körts dit med tankbilar. Där ska också finnas hela bilvrak.

Han är inte intresserad av länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johanssons förslag att rikta tillbaka kravet till Hässleholms vatten. Hon skriver i ett mejl till honom att det bör finnas tillräckliga belägg för att kräva utredning av pågående utsläpp, antingen genom läckage eller felkopplingar.

– Jag vet inte vad vi skulle ha för fog för det. Bäcken har helt annan konduktivitet och även fosforhalt än Maglekärrsbäcken som tar emot renat avloppsvatten från reningsverket. Dammen på andra sidan vägen har inte heller liknande värden. Föroreningarna måste komma från något annat, säger Svensson.

Det ser ut som att det finns tillflöde till bäcken från två håll. Kan föroreningarna inte komma från både reningsverket och tippen?

– Det kan vara från två håll, kanske tippen och någon gammal dränering. Det finns inga belägg för att det kommer från Hässleholms vatten, säger Sven-Inge Svensson.

Länsstyrelsen skriver också att det är angeläget att vidare utredningar görs för att identifiera orsaken till problemen i bäcken och att inget hindrar miljönämnden att vidare utreda saken.

– Vi har inte de resurserna på miljökontoret, men vi har ändå anlitat Regito i två omgångar för att bedöma de bekymmer som finns och om vi kan kräva vidare utredningar, säger Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
16-11-17 Kommunal tipp kan ha förorenat bäck

16-09-16 Ännu ett nej till att utreda förorenad bäck

16-07-03 Förnekar allt ansvar för förorenad bäck

16-05-17 Extrema provsvar i Sötekärrsbäcken

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se