Gruppen-3a-328x120

Vi behöver en ”expeditionsministär”

Vi behöver en ”expeditionsministär”

Hässleholms kommuns politiker uppvisar en uppseendeväckande oförmåga att förstå sin roll och därmed ta sitt ansvar som allmänhetens tjänare. Politikerna söker långt över huvudet på medborgare och väljare positioner som endast tycks ha och göra med det egna välbefinnandet.
Låt oss ersätta kommunstyrelsens arbetsutskott med en ”expeditionsministär”. Våra nuvarande kommunalråd får fram till nästa val ”nöja sig med” med att sitta i kommunstyrelsen. Tid ges då för våra kommunalråd att återvända till normal arbetsmarknad och ”gräsrotsnivå”. Där kan nödvändiga kunskaper och erfarenheter från livet på ”denna nivå” åter inhämtas.
I kommunstyrelsen och annorstädes skulle under tiden punkter på aktuella politiska agendor kunna lyda:
– Hur skall vi komma ur den egna bubblan och se våra väljares vardag utanför maktens boningar? –
För att återgå till expeditionsministären kan denna förslagsvis bestå av av Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf med undertecknad som etisk rådgivare.
Nämnda herrar bedriver redan idag och sedan en tid tillbaka viktigt demokratiskt arbete utan ersättning. Expeditionsministären skulle således innebära besparingar för medborgare och skattebetalare på flera sätt. Erinrar mig i sammanhanget några rader av professorn och filosofen Arne Naess:
– Han var, med andra ord, en pärla till medmänniska, en glädjespridare av rang. Han gjorde en massa tjänster, men eftersom han gjorde dem helt gratis, kom det inte med i
nationalprodukten. –
Med vad som ovan sagts i minnet följer här till sist några tankar med inspiration från antikens Grekland:
– Den goda (i en djupare mening) människan är en verkligt fri människa. Den som gör illa är en slav under sina lustar. Ärelystnad, fåfänga och penningbegär blir framträdande drag. Den som gör illa kan också vara slav under sin okunnighet. Detta gäller inte minst politiker som gör anspråk på att leda andra. Att följa sådana ledare är under fria människors värdighet.
Den rättrådiga människan blir de orättrådiga politikernas dåliga samvete och kan därför komma att leva farligt. –

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com