torsjö live vers2

Bernsheim kan mista välarvoderade poster

Bernsheim kan mista välarvoderade poster

M-politikern Richard Bernsheim är för stunden en av kommunens mest välarvoderade politiker. Som ordförande i både byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har han ett fast  månadsarvode på 46 197 kronor.

Men Bernsheims långa historia av betalningsförelägganden och skulder hos kronofogden, både privat och i företagen gör att hans uppdrag på onsdagskvällen är ett ärende på M-kretsmötet.

– Han ska lämna byggnadsnämnden omgående, var det andra tar vägen får vi se, säger gruppledaren Pär Palmgren.

Richard Bernsheim, Moderaterna i Hässleholm. © Sven Persson / swelo.se
Richard Bernsheims politiska framtid diskuteras på Moderaternas kretsmöte på onsdagskvällen. Foto: Sven Persson/swelo.se

Frilagt avslöjade i förra veckan att kronofogden försökt göra utmätning i ett av Bernsheims bolag för en skuld på 1,6 miljoner kronor och att han haft 31 betalningsförelägganden sedan 2014. Redan i samband med valet 2014 hade han mindre skulder, men ändå har han fått allt tyngre förtroendeuppdrag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Richard Bernsheim sa den 5 april till Frilagt att han hade lämnat styrelserna i bolagen Liros Power Solution AB och Johansson & Bernsheim AB . Hans begäran om avgång kom dock inte till Bolagsverket förrän dagen därpå och har fortfarande inte verkställts.

I dagsläget har Liros kvar skulden på 1,6 miljoner kronor medan Johansson & Bernsheim har en skuld på 5 600 kronor på grund av förseningsavgifter till Bolagsverket.

De privata skulderna är reglerade, den senaste avskrevs den 14 mars. Sedan 2014 har Bernsheim haft betalningsförelägganden på drygt 400 000 kronor. I höstas försökte kronofogden också utmäta familjens bostad, men skulden reglerades i sista stund och den exekutiva auktionen ställdes in.

De senaste åren har Bernsheim haft fasta arvoden på över 100 000 kronor per år från sitt politiska arbete i kommunen. Under 2015 och 2016 var han bland annat andre vice ordförande i byggnadsnämnden, vilket ger ett månadsarvode på 9 899 kronor, 15 procent av grundbeloppet som Hässleholms kommun 2016 bestämt till 65 996 kronor. Grundbeloppet är också månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, sedan den 1 mars Pär Palmgren. Övriga kommunalråd har 90 procent av detta, alltså 59 396 kronor.

Den högst arvoderade nämnden

Sedan den 1 mars är Bernsheim ordförande i byggnadsnämnden med ett arvode på 25 procent av grundbeloppet, det vill säga 16 499 kronor i månaden. Efter liberalen Mikael Koenens avhopp tog Bernsheim även över ledningen av barn- och utbildningsnämnden som är den högst arvoderade nämnden med 45 procent av grundbeloppet, 29 698 kronor per månad, till ordföranden.

Ordförandena i socialnämnden och omsorgsnämnden har vardera 40 procent av grundbeloppet i månadsarvode, 26 398 kronor. I tekniska nämnden, miljönämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden är ordförandearvodena 15 procent, liksom för kommunfullmäktiges ordförande och de kommunala bolagens ordförande. Kommunrevisionens ordförande har 13 procent och överförmyndaren tio procent.

Ledamöterna har också rätt till vissa övriga ersättningar, bland annat sammanträdesarvoden som inte ingår i de uppdrag de har fast arvode för, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Under januari-mars i år har Bernsheim haft drygt 6 000 kronor i sådana ersättningar.

Förslag till efterträdare finns

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Moderaternas gruppledare och kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Pär Palmgren sa i förra veckan att Richard Bernsheims politiska framtid ska diskuteras. På onsdagskvällen är det dags. Eventuella beslut fattas dock i fullmäktigegruppen.

Palmgren vill inte säga för mycket före mötet, men anser att Bernsheims ekonomiska problem är besvärande.

– 30 betalningsförelägganden är inte otur, säger han.

Han säger att det finns en annan kandidat som kan ta över i byggnadsnämnden inom kort. Vem det är vill han dock inte avslöja ännu.

Han konstaterar att det inte är lätt att få nya personer att ställa upp på politiska uppdrag.

– De står inte i kö.

I fortsättningen blir det dock mer noggranna kontroller av de moderata kandidaternas ekonomi med mera.

Diskussioner över partigränser

Pär Palmgren ser också ett behov av att diskutera det fortsatta samarbetet med övriga partier, bland annat med anledning av Sverigedemokraternas många avhopp och nya ledamöter.

– De blir färre och färre, en intressant utveckling, säger han.

Särskilt problematiskt anser han att det blir om den uteslutne nazisten Bengt-Göran Rudbring skulle bli ordinarie ledamot i fullmäktige.

– Då krävs det att alla goda krafter sitter ner och hittar lösningar. Det här har redan eskalerat, det är lite dokusåpa över det hela. Men nu får vi lösa det mest akuta och för Moderaterna är det Richard Bernsheim, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se