Gruppen-3a-328x120

Förhandlar inte ner pris på förfallen fastighet

Förhandlar inte ner pris på förfallen fastighet

Kommunledningen vill driva igenom köpet av den förfallna fastigheten bakom Netto för 14,3 miljoner kronor, trots två nya värderingar som visar ett värde på högst 11 miljoner.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) yrkade i arbetsutskottet på ett maxbelopp på 11 miljoner kronor, men blev nedröstad av Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C ) och Hans-Göran Hansson (MP).

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter anser att det är svårt för kommunen att försöka förhandla ner priset nu, ett år efter att avtalet skrevs på.

Fastigheten som kommunen vill köpa för 14,3 miljoner kronor består av byggnader "med blandad standard", enligt värderingen. Foto: Berit Önell
Fastigheten som kommunen vill köpa för 14,3 miljoner kronor består av byggnader ”med blandad standard”, enligt värderingarna. Foto: Berit Önell

Kritiken från oppositionen var hård i kommunfullmäktige i september och ärendet återremitterades för ny värdering trots att en uppdatering gjorts bara en månad tidigare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den äldsta värderingen, från 2014, visade på ett värde om cirka 6,2 miljoner kronor för PJ Åkeris fastighet. I augusti 2016 kom samma värderare, Värderingsbyrån, fram till ett värde på cirka tio miljoner kronor. I oktober bedömde Faqtum Fastighetsutveckling att fastigheten var värd 11 miljoner kronor.

– Vi menar att avtalet redan är förhandlat med säljaren, säger Lena Wallentheim.

Men är inte de nya värderingarna skäl till att förhandla ner priset?

– Ett antal samtal har förts, men det är Jakob Ruter som kan detta, säger Lena Wallentheim.

Jakob Ruter säger att han självklart har försökt få ner priset.

– Vi har framförallt förhandlat innan avtalet skrevs. Säljaren har fått information om värderingarna, men står fast vid sitt pris, säger han.

Om priset skulle ändras nu får avtalet skrivas om.

Ruter förklarar att en värdering inte är hela sanningen.

– Exakt vad fastigheten är värd vet vi inte förrän den säljs på öppna marknaden. En värdering är en teoretisk bedömning, säger han.

Han säger att det är svårare för kommunen än för någon annan att få ett bra pris.

– Det är inte riktigt samma sak när kommunen tar kontakt med en fastighetsägare. Här vill säljaren vara kvar på platsen och vi vill komma åt mark. Få säljer frivilligt, de flesta vill givetvis få ett ekonomiskt överskott vid en försäljning. Förr hände det att man gav bort mark till kommunen. Men tiderna förändras, säger han.

Lena Wallentheim betonar att de rödgröna ser köpet av fastigheten som viktigt, delvis för att ge utrymme för höghastighetsjärnvägen och delvis för byggnation för handel, service och kontor som ska skydda intilliggande bostäder från järnvägsbullret.

Enligt Lena Wallentheim kan ytterligare mark behöva köpas in längs spåren.

Hon är inte orolig för de föroreningar som upptäcktes vid en markteknisk undersökning i samband med att köpeavtalet skrevs.

– Det beror på vad som ska byggas. Det är inte säkert att det behövs någon sanering om vi inte ändrar markanvändningen. Men man vet inte vad man hittar, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se