torsjö live vers2

Politiker ville inte ta ansvar för märklig fastighetsaffär

Politiker ville inte ta ansvar för märklig fastighetsaffär

Kommunens ekolog Lars-Erik Williams, som besökte platsen i maj, tycker att det är synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Foto: Lars-Erik Williams
Kommunens ekolog Lars-Erik Williams, som besökte platsen i maj, tycker att det är synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Men det är ingenting som politikerna i tekniska nämnden anser har betydelse. Foto: Lars-Erik Williams

Politikerna i tekniska nämndens ledning ville inte ta ansvar för den märkliga fastighetsaffären i Tyringe där Björn Nordén inte fick köpa granntomten av kommunen trots att först till kvarn skulle gälla och han presenterat bevis för att han var först. När Frilagt skrev om ärendet i höstas blev det ”infekterat” och mark- och exploateringschefen Jakob Ruter överlämnade det därför till politikerna. I mars stod det på dagordningen, men när Frilagt på nytt ställde frågor lyftes det ut och Björn Nordén uppmanades att skicka in underlag som politikerna skulle titta på. I april beslöt nämndens presidium att lämna tillbaka ansvaret till Ruter som nu sålt tomten utan politiskt beslut.

Björn Nordén är besviken på att kommunen nekar honom att köpa granntomten där den gamla torvjärnvägen idag utgör en lummig gångstig i en unik natur. Kommunen har lovat boprt marken till en annan köpare och Björn Nordén får ingen förklaring, annat än att han inte var först och att han inte ville bebygga tomten, men inget av det stämmer. Foto: Berit Önell
Björn Nordén är besviken på att kommunen nekar honom att köpa granntomten där den gamla torvjärnvägen idag utgör en lummig gångstig i en unik natur. Foto: Berit Önell

För några dagar sedan fick Björn Nordén ett brev med kopia på det undertecknade köpeavtalet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han har inte fått någon respons på det underlag han ombads skicka in med bland annat mejlväxlingen med hans advokat, handläggaren, Jakob Ruter och kommunjuristen samt kommunekologens yttrande som säger att tomten är synnerligen olämplig att bebygga och att den unika naturen istället bör skyddas. Alla handlingarna fanns redan på kommunen, men politikerna hade inte läst dem.

Björn Nordén är upprörd och tänker nu överklaga.

– Jag är givetvis missnöjd och känner mig särbehandlad. Jag har inget emot den andra köparen, det här är en sak mellan mig och kommunen, men det ska enligt kommunallagen vara lika villkor för alla. De kunde väl ändå tagit en halvtimme och satt sig ner och tittat ordentligt på det, säger han.

Tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD), förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ) säger alla likadant när Frilagt frågar varför de inte tog upp ärendet politiskt som planerat.

– Vi litar på tjänstemännen.

Arne Dahlström försvarade att Finjasjögruppen beslöt att inte bjuda in Frilagt till en presskonferens. Foto: Urban Önell
Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden, litar på tjänstemännen. Foto: Urban Önell

Arne Dahlström var den som föreslog att ärendet skulle lämnas tillbaka till Jakob Ruter. Han säger att det är ett stort ingripande mot tjänstemannen att ta tillbaka delegationen som ger honom rätt att sälja fastigheter.

– Det såg vi ingen anledning att göra, säger han.

Men ni hade ju redan planerat att göra det i detta fall?

– Ja, jag var inte med i höstas så jag vet inte hur diskussionen var då, men vi måste lita på tjänstemännen.

Han beskriver uppgifterna i Björn Nordéns underlag som ”motstridiga” när det gäller om Björn Nordén verkligen ville uppfylla kommunens krav på byggnation på tomten, men är övertygad om att turordningen följts.

– Ruter säger att det gått rätt till. Vi vill inte ha fler skandaler, säger han.

Lars Olsson var ordförande i höstas och den som då sa att affären skulle beslutas politiskt efter att Ruter bett om det.

– Vi hade inte bestämt att vi skulle ta ett politiskt beslut, bara att vi skulle överväga det, säger han nu.

Lars Olsson (C ) tror inte att det är lönt att återställa den skadade musikpaviljongen.
Lars Olsson (C ), idag andre vice ordförande i tekniska nämnden, vill inte slå tjänstemännen på fingrarna. Foto: Berit Önell

Det stod ju på dagordningen. Vad fick er att ändra er?

– Jag har inte ändrat mig. Vi fann bara ingen anledning att ändra delegationen. Inget i underlaget påverkade saken. Inget fel är begånget, säger Olsson.

Han förklarar att en indragen delegation skulle vara att ”slå tjänstemännen på fingrarna”.

Ulf Berggren säger dock att han frågade om affären var juridiskt korrekt.

– Då sa tjänstemännen att de gjort rätt. Vi litar på dem, säger han.

Han säger att han läst underlaget, liksom Dahlström och Olsson.

– Jag kan inte se något fel, säger Olsson.

Inte heller tycker han att kommunekologens yttrande, som säger att det är synnerligen olämpligt att bygga på fastigheten, hade någon betydelse. Ekologen Lars-Erik Williams föreslog att kommunen skulle behålla tomten och skydda den unika askskogen med naturliga källsprång.

– Det finns en stor yta som går att bygga på, säger Lars Olsson.

Arne Dahlström har däremot fått uppfattningen att det bara är ”en liten hörna” som går att bebygga.

Olsson anser inte att det ligger på honom att ta hänsyn till eventuella bevarandevärden.

– Då får andra besluta om restriktioner, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se