torsjö live vers2

Kan ett samhälle må väl utan idealitet?

Kan ett samhälle må väl utan idealitet?

Höga ideal sedda i ett samhällsperspektiv rör det gemensammas bästa. I det ideala samhället mår därför alla väl med avseende på sådant som är påverkbart med samhällets verktyg. Det ideala samhället kan uppfattas som en utopi, men likväl är det allas vår plikt att eftersträva det. För den som inser det finns anledning att fråga: Hur ser sambanden ut mellan brist på idealitet och våra samhällsproblem?

En idealist är enligt ordboken ”en person som arbetar för höga ideal utan att tänka på egen vinning.” Sådana finns det inte tjugo på dussinet och när de uppenbarar sig möts de inte sällan av misstro. Människor som inte högprioriterar chanser att göra vinst, utan sätter högre värde på att göra rätt och gott, blir inte alltid förstådda och värdesatta. I den mentaliteten som yttrar sig så finns enligt min mening mycket av grogrund till problem.

Det är hög tid att granska verksamheter, vars vinstintressen utesluter konsekvensanalyser med ideella förtecken. Dessa verksamheters aktörer slår mynt av krissituationer. De erbjuder sin hjälp i akuta kriser, en hjälp som i bästa fall tillfälligt bryter problemtoppen, men ofta samtidigt avleder intresset från att ta itu med grundproblemen, de som skapar kriserna. På det sättet tenderar krisen att bli permanent.  Den som tjänar på krisen har ju intresse av att den består.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Aktörer av detta slag opererar i skilda krissammanhang, en del inom lagens råmärken, andra illegalt. De utnyttjar t.ex. bostadsbristen, flyktingkrisen, gästarbetares utsatthet och sjukvårdens personalbrist. Jag menar faktiskt att de helt lagliga bemanningsföretagen också har en farlig inverkan eftersom de indirekt fördröjer nödvändiga förändringar i vården. Dessutom är de tjänster de säljer mycket dyra.

Allt ”spel” med egenintresset som drivkraft får konsekvenser, på lång sikt i regel negativa och mest drabbas alltid samhällets svagaste grupper. I sjukvården är det patienten som är den svaga parten och hyrläkarsystemet höjer inte patientsäkerheten. Därför vädjar jag till er som är uthyrare och till er som låter er uthyras: Tänk igenom konsekvenserna för det ni gör sett ur långsiktighets- och humanitetsaspekter. Vinnlägg er om att odla idealitet. Brist på idealitet hotar det civiliserade samhället med mental försurning.

Gunnar Götborg       

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se