torsjö live

Paviljongen ett fuskbygge

Under pompa och ståt har så en ny Musikpaviljong invigts på T4. Ja, näst intill ny om man ska vara korrekt. Däremot finns invändningar mot att den inte blivit komplett som det var tänkt. Fönster saknas, vilket medför en något dragig byggnad för de som ska frekventera den. Men å andra sidan sparas det på […]

Välregisserade debatter i sommarsol

Partiledardebatter i SVT kan betecknas som förutsägbara välregisserade möten mellan ett av licensbetalarna finansierat bolag (SVT) representerande tredje statsmakten (media) och en rad partiledare (politiker). SVT ägs av en ”förvaltningsstiftelse” vars styrelse är kopplad till riksdagspartierna och styrelseplatserna är fördelade i förhållande till partiernas storlek. I styrelsen återfinner vi således inte oväntat bl.a. politiker som […]

Samhällsansvar önskas

Dom båda vänsterpartisterna Åkeborn och Englund menar i sin senaste insändare 23/5 att vi Sverigedemokrater sprider misstro och ställer grupper mot varandra. Detta stämmer faktiskt eftersom vi starkt misstror Regeringens migrationspolitik och vill i grunden förändra den. Vi anser att asylinvandringen varit alldeles för hög och att någon konsekvensanalys aldrig har gjorts. Kostnaderna för detta […]

Kan ett samhälle må väl utan idealitet?

Höga ideal sedda i ett samhällsperspektiv rör det gemensammas bästa. I det ideala samhället mår därför alla väl med avseende på sådant som är påverkbart med samhällets verktyg. Det ideala samhället kan uppfattas som en utopi, men likväl är det allas vår plikt att eftersträva det. För den som inser det finns anledning att fråga: […]