Gruppen-3a-328x120

Paviljongen ett fuskbygge

Paviljongen ett fuskbygge

Under pompa och ståt har så en ny Musikpaviljong invigts på T4. Ja, näst intill ny om man ska vara korrekt. Däremot finns invändningar mot att den inte blivit komplett som det var tänkt. Fönster saknas, vilket medför en något dragig byggnad för de som ska frekventera den. Men å andra sidan sparas det på fönsterputsning, vilket kan vara till hjälp för att spara pengar till förlustaffären.
Som parentes kan nämnas att detta fuskbygge är kongruent med vad man håller på med på det politiska planet. Ett ”fuskbygge” av rang när det gäller att utse ledamöter i nämnder och styrelser. Ja, för att inte nämna kommunalråd och fullmäktige. Den ena politikern efter den andra tvingas kasta in handduken.
Dessutom saknas den vackra åskådartrappan som tillhörde Paviljongen, eller gjorde den inte det? En elegant delcirkelformad stentrappa för åskådarna att stå på. Vart har den tagit vägen? Har den möjligen forslats till tippen? Till ansvariga, vänligen redovisa vad som hänt och eventuellt ska hända med den. Ska den inte vara på plats framför Paviljongen?
När Lars J. Eriksson i sin krönika skriver som ”+ Invigningen av musikpaviljongen i Hässleholm som nu fått en mer lämplig placering som kommer att locka till fler evenemang och besökare.”, är detta en kvalificerad skymf mot de som en gång planerade och byggde detta för Hässleholm historiska landmärke. Fullt synligt för passerande genom staden. Detta påstående gläder givetvis politikerna som mot folkets vilja offrat denna unika och tidsenliga byggnad för ett glashus som absolut inte hör hemma på platsen.
Apropå bygget, vad har hänt, det skulle ju påbörjas så snart tjälen gått ur marken? Väntar byggherren på att kommunen ska hugga ner tillräckligt med träd så att det går att påbörja grävandet? Enligt undertecknad är det inte möjligt att uppföra huset, enligt utstakningen, utan att fälla ett antal träd. Dess grenar kommer att växa in i lägenheterna. Aktivisterna får nog vara beredda på att rädda träden från att offras.
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se