torsjö live

Voteringar fick göras om flera gånger vid ordförandeval

Voteringar fick göras om flera gånger vid ordförandeval

Det blev många voteringar när fullmäktige valde nya ledamöter efter en del av de sverigedemokrater som hoppade av i samband med att kommunalrådet Ulf Erlandsson tvingades avgå. Foto: Urban Önell
Det blev många voteringar när fullmäktige valde nya ledamöter efter en del av de sverigedemokrater som hoppade av i samband med att kommunalrådet Ulf Erlandsson tvingades avgå. Här lägger Christer Welinder (S) sin röst. Foto: Urban Önell

Val till ett antal vice ordförandeposter efter avhoppade sverigedemokrater upptog hela kommunfullmäktige på måndagskvällen. Det blev många voteringar och flera av dem fick göras om efter att ledamöter råkat lämna mer än en röstsedel.

Folkets väl nominerade oväntat en kandidat, Thom Nilsson, till vice ordförande i Hässleholms vatten, vilket också gick igenom med hjälp av dubbla voteringar efter att en ledamot kallat honom Tommy Nilsson.

Kommunalrådsposten efter SD:s Ulf Erlandsson lämnades fortsatt vakant.

Patrik Jönsson (SD) var arg och kallade bland annat de rödgröna för jätten Glufsglufs eftersom de ville ha både förste och andre vice ordförandeposterna i nämnderna.
Patrik Jönsson (SD) var arg och kallade bland annat de rödgröna för jätten Glufsglufs eftersom de ville ha både förste och andre vice ordförandeposterna i nämnderna.

Dagordningen innehöll nio ärenden, med de flesta fick bordläggas. Fullmäktige hann bara till punkt två som gällde valärenden. Och inte ens alla dessa hanns med.

Valet till förste vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd efter SD:s Ulf Erlandsson bordlades efter votering som slutade 31-30. De flesta voteringarna slutade med samma röstsiffror, 31 för den borgerliga alliansen tillsammans med SD och FV och 30 för de rödgröna, S, C, MP och V.

– Istället för att bli bestulna av våra fiender väljer vi att ge bort platsen till våra vänner, alltså så att alliansen får möjlighet att ta fram en kandidat, sa Patrik Jönsson (SD) och röstade för bordläggning.

Han kritiserade de rödgröna som ville lägga beslag på posterna som både förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Ni har kastat klubban, likväl gör ni anspråk på majoriteten i presidiet, sa han.

Det fick oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) att påminna om att SD har 14 mandat, 16 tillsammans med FV, medan de rödgröna har 30.

Sturesson blev inte kommunalråd igen

Tidigare kommunalrådet Mats Sturesson (C ), som var valberedningens förslag till posten, kritiserade den borgerliga alliansen för att inte ha

Mats Sturesson (C ) lyckades inte återerövra kommunalrådsposten. Lena Wallentheim fick nöja sig med att stanna kvar som andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
Mats Sturesson (C ) lyckades inte återerövra kommunalrådsposten. Lena Wallentheim fick nöja sig med att stanna kvar som andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

stöd för budgeten hos mer än sina egna 15 ledamöter.

Patrik Jönsson undrade vad Mats Sturesson trodde att väljarna skulle tycka om C med fem mandat i fullmäktige åter får en kommunalrådspost medan SD med 14 mandat blir utan.

Något direkt svar fick han inte, men Sturesson rättade uppgiften om antal mandat: C har bara fyra.

Han fick stöd av Lena Wallentheim som betonade att C ingår i ett block med 30 mandat och att KD också har fyra medan L bara har tre, vilket inte gör dem mer berättigade till en kommunalrådspost.

– Moderaterna har åtta mandat, ska de då ha två kommunalrådsposter, undrade hon också.

Pär Palmgren konstaterade att de styrande enligt tradition haft både ordförande och vice ordförandeposterna.

– Men omprövningens tid är kanske är här, sa han och uttryckte sitt stöd för bordläggning av frågan.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) verkade ha trevligt tillsammans med kommunchef Bengt-Arne Persson, trots de långdragna och oförutsägbara valen.
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) verkade ha trevligt tillsammans med kommunchef Bengt-Arne Persson, trots de långdragna och oförutsägbara valen.

Valberedningen hade nominerat Lars Olsson (C ) till vice ordförande i Hibab med dotterbolag. De rödgröna reagerade på att den borgerliga alliansen nominerade en egen kandidat, Mikael Andersson (KD). Eftersom bolagen inte har någon andre vice ordförande innebär det att den borgerliga alliansen lägger beslag på båda de ordförandeposter som finns.

– Så ni tycker det är rimligt, undrade Lena Wallentheim.

Hon fick svar av Patrik Jönsson.

– De orden kom från jätten Glufsglufs som vill ha både förste och andre vice ordförandeposterna i nämnderna, sa han.

De rödgröna ville bordlägga frågan och drev igenom en minoritetsbordläggning. Beslutet fick dock rivas upp en stund senare när presidiet fått klarhet i att det krävs en majoritet för att bordlägga valärenden.  Mikael Andersson valdes efter två voteringar, den första med två blanka röster utöver de möjliga 61, vilket troligen betydde att två personer röstat dubbelt. Därefter gjordes proceduren om och slutade då med röstsiffrorna 31-30.

Många felstavade namn?

De rödgröna ville ha tillbaka tidigare ordföranden Karl-Axel Axelsson (C ) som ordförande i Hässleholms vatten, men han fick se sig besegrad av FV:s Thom Nilsson.

Det hjälpte inte att Hans-Göran Hansson (MP)hyllade Axelsson för hans kompetens och erfarenhet. Voteringen slutade i första varvet 30-30, eftersom en röst blev ogiltig eftersom det på den stod Tommy Nilsson istället för Thom Nilsson.

Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) hade flera knepiga frågor att ta ställning till med bland annat ogiltiga voteringar.
Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M), här tillsammans med sekreteraren Louise Davidsson, hade flera knepiga frågor att ta ställning till med bland annat ogiltiga voteringar.

Björn Widmark (FV) yrkade att rösten skulle godkännas eftersom det var uppenbart att den var avsedd för Thom Nilsson, alternativt att valet skulle göras om. De rödgröna motsatte sig detta, men efter ajournering föreslog fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) att voteringen skulle göras om.

– Annars får vi räkna alla som är felstavade som ogiltiga. Thom stavar med h, jag tror de flesta rösterna är ogiltiga, sa John Bruun (L).

Voteringen gjordes om och slutade 31-30 till Thom Nilssons fördel. De rödgröna reserverade sig mot både valet och valproceduren.

Vid valet till vice ordförande i socialnämnden vann Lena Nilsson (S) mot Sven Lundh (SD), även då efter att voteringen fått göras om på grund av dubbelröstning. De borgerliga lade då ner sina röster.

Till andre vice ordförande valdes Sven-Erik Andersson (C ). SD nominerade Sven Lundh.

– Men vi tar ingen votering, förklarade Ulf Berggren.

Delade ut valsedlar från valet

Däremot reserverade SD sig mot valet av Sven-Erik Andersson.

Lena Nilsson (S) blev vald till förste vice ordförande i socialnämnden.
Lena Nilsson (S) blev vald till förste vice ordförande i socialnämnden.

Även i miljönämnden skulle vice ordförande väljas. Där föreslog valberedningen Agne Nilsson (C ) medan alliansen nominerade Gunnel Gustavsson (KD) som vann med röstsiffrorna 31-30. Även här blev voteringen först ogiltig på grund av för många röster. Då delades 61 valsedlar ut, av det slag som används vid val till kommunfullmäktige, för att det inte skulle kunna bli fel igen.

Till vice ordförande i Hässleholm Miljö AB valdes Marianne Nilsson. Till ordförande i fritidsnämnden valdes Agneta Olsson Enochsson (L). Ny ledamot i miljönämnden blev Petra Johansson (SD).

Resten av valen bordlades till nästa kommunfullmäktige, den 12 juni. Det gäller bland annat vice ordförande i valnämnden, förste vice ordförande i omsorgsnämnden och ordförande i byggnadsnämnden. Val till ordförande i barn- och utbildningsnämnden stod inte på dagordningen, men ska också väljas så snart som möjligt.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se