torsjö live vers2

Välregisserade debatter i sommarsol

Välregisserade debatter i sommarsol

Partiledardebatter i SVT kan betecknas som förutsägbara välregisserade möten mellan ett av licensbetalarna finansierat bolag (SVT) representerande tredje statsmakten (media) och en rad partiledare (politiker).
SVT ägs av en ”förvaltningsstiftelse” vars styrelse är kopplad till riksdagspartierna och styrelseplatserna är fördelade i förhållande till partiernas storlek. I styrelsen återfinner vi således inte oväntat bl.a. politiker som valts av politiker ……
I den partiledardebatt vi kunde bevittna den 14 maj 2017 agerade inte oväntat de två programledarna Mats Knutsson och Camilla Kvartoft.
Dessa, vilka vi får anta har journalistisk bakgrund, lät omgående meddela att SVT anlitat Novus ett opinionsinstitut för att få hjälp med de vilka frågor som skulle debatteras! Knutsson och Kvartoft kan väl knappast vara helt omedvetna om hur ”politiken” påverkar människor på gräsrotsnivå. De måste själva antas ha en uppfattning om ”frågor” som kan vara av intresse för tittare och licensbetalare.
För våra i debatten deltagande politiker kom de frågor som skulle debatteras inte som någon överraskning. De kunde mer eller mindre nöjda dra sig tillbaka utan att behöva stå med ”rumpan bar”. Den förutsägbara ”debatten” var utan nerv och spänning och framkallade inget mer upphetsande än en gäspning.
Hanna Stjärne anonym VD för SVT är den som är ytterst ansvarig för bolagets verksamhet. DN:s krönikör Johan Croneman skrev redan i samband med att Stjärne skulle tillträda som VD i SVT ”att hon är alldeles för vag och onyanserad i sin berättelse om vad hon vill med public service-bolaget”. Dessa ord finns fortsatt anledning att fundera över.
Nu väntar inom kort den stora mingelfesten i Almedalen på semesterön Gotland. På ”mötet” med politikeretablissemanget har media och i synnerhet SVT tidigare gjort kostsamma satsningar. 2017 lär inte utgöra något undantag.
Så, vill undertecknad medborgare och licensbetalare uppmana dig Hanna Stjärne att istället låta landets gräsrötter och licensbetalare ”komma till tals” i SVT med sina unika vardagliga berättelser. Den ”intensiva” bevakningen av sommarpolitiker och det föga demokratiska sommarminglet i Almedalen, till stor del finansierat av skattemedel, lär inte belysa den problematiska vardag många gräsrötter på grund av dåraktiga politiska beslut ställs inför. Kostnadskrävande bevakning av jippon typ Almedalsveckan kan således de flesta av oss säkert klara sig utan.
Till sist begrundar vi Henry David Thoreaus ord och riktar med dessa en särskild hälsning till er verksamma i det vi brukar kalla ”tredje statsmakten”.
”Jag föddes inte för att betvingas. Jag andas på mitt eget sätt. Låt oss se vem som är starkast”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se