torsjö live

Samhällsansvar önskas

Samhällsansvar önskas

Dom båda vänsterpartisterna Åkeborn och Englund menar i sin senaste insändare 23/5 att vi Sverigedemokrater sprider misstro och ställer grupper mot varandra. Detta stämmer faktiskt eftersom vi starkt misstror Regeringens migrationspolitik och vill i grunden förändra den. Vi anser att asylinvandringen varit alldeles för hög och att någon konsekvensanalys aldrig har gjorts. Kostnaderna för detta misstag spiller idag över på stora delar av samhället och får en undanträngningseffekt på andra grupper. Man bör inte heller glömma skillnaden på asyl – och arbetskraftsinvandring. Vänsterpartisterna menar att asylinvandring är ett sätt att trygga välfärd och tillsätta vakanser inom välfärdssektorn. Vi i SD menar tvärtom att hög asylinvandring ökar trycket på välfärden och skapar spänningar i samhället.
Till skillnad från vänsterpartiet m fl vill vi Sverigedemokrater belysa och diskutera problemen och kostnaderna detta har fört med sig.

SD vill som bekant kraftigt minska asylinvandringen vilket också kraftigt skulle minska statens utbetalningar av skattemedel till kommunerna. Dessa skattemedel skulle i sin tur kunna användas till vård och omsorg där dom så väl behövs. Vi tror inte att ett förbud mot vinster i välfärden är rätt väg att gå, utan förespråkar snarare hårdare kvalitetskontroll.
Åkeborn/Englund undrar vad i Vänsterpartiets politik som är skadligt för samhället. Frågan är väl istället om där överhuvudtaget finns något som är bra. Partiet har inte heller gjort upp med sin smutsiga historia och har många tveksamma ställningstagande på sitt samvete. Även om man försökte putsa fasaden lite genom att stryka ordet ”kommunist” ur partibeteckningen. Det finns inget exempel i världen där dylik ideologi har fungerat. Det senaste i raden av haverier är Venezuela som idag står på randen av svält pga socialismen.

Sven Lundh

Ulf Berggren

SD Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se