torsjö live

Framtiden för Vittsjö räddningsvärn i medborgardialog

Framtiden för Vittsjö räddningsvärn i medborgardialog

Vittsjö räddningsvärn har nedrustats de senaste åren. Nästa år ersätts den stora brandbilen av en mindre bil utan stege och med mindre vattentank. Personalen är bekymrad och anser att de får svårare att utföra räddningstjänst.

Räddningschefen Daniel Sirensjö säger tvärtom att det handlar om förbättringar för alla brandvärnen i kommunen.

Frågan är en av flera som står på dagordningen imorgon, onsdag, när kommunens politiker och tjänstemän inbjuder till medborgardialog i Medborgarhuset klockan 17.

Räddningstjänsten har svårt att rekrytera folk. Heltidsstyrkan i Hässleholm får ta större ansvar när deltidsstyrkan i Vinslöv stänger dagtid. Foto: Räddningstjänsten
De stora brandbilarna är ingenting för räddningsvärnet i Vittsjö. Förslaget nu är att köpa nya bilar med plats för bara fyra brandmän och mindre än en tiondel så mycket vatten som idag. Foto: Räddningstjänsten

Samlingen ingår i den dialogresa som kommunen planerat till flera orter. Sådana har skett tidigare, men i år har ambitionen höjts. En anledning till det är bottenresultatet Hässleholms kommun fick 2016 i SCB:s  undersökning om medborgarnas förtroende för kommunens makthavare. Upplevelsen av att ha inflytande, kunna påverka och få information var, liksom förtroendet, ungefär lika dåligt som vid undersökningen 2014, då näst sämst i landet. När det gällde att få kontakt med ansvariga var poängen till och med lägre 2016.

Först ut på resan var egentligen Hässleholm där en stadsvandring i centrum och Paradiset hölls i mars.

Onsdagskvällens program inleds med en rundvandring i Vittsjö.

– Vi vet att det finns många frågor och åsikter kring den fysiska miljön. Därför inleds varje dialogmöte med en rundvandring för att lyfta aktuella frågor om exempelvis trygghet och tillgänglighet, berättar Cecilia Müllern-Aspegren, projektledare för dialogresan.

Efter rundvandringen, som tar cirka en timme, blir det information i en timme och därefter mingel lika länge. Under minglet har Vittsjöborna möjlighet att ställa frågor vid mindre dialogbord utifrån olika teman.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

– I princip alla nämnder och bolag kommer att medverka, förklarar kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

Syftet är att invånarna ska få möjlighet att lämna synpunkter och idéer och ställa frågor.

Mats Sturesson (C) förklarar att en anledning till dialogresan också är behovet av att uppdatera översiktsplaner för orterna.

– Det blir en informationsinsamling i ett tidigt skede där vi kan få en bild av en orts styrkor och behov, säger han.

Han konstaterar att medborgarna inte alltid fått de svar de vill ha och har rätt till.

– Det är inte alltid vi kan ge ett positiv svar, men ett svar ska man ändå kunna få, säger han.

Han utlovar snabba insatser efter mötet om behov identifieras inom områden där det finns avsatta medel.

Kommunalrådet Mats Sturesson C). Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C). Foto: Berit Önell

– Sedan är det en stor utmaning att verkligen ta med sig och följa upp synpunkterna, säger han.

Möjligheten att lämna synpunkter på kommunens hemsida och Facebooksida finns också.

Trafik och tillgänglighet, byggande, befolkningsutveckling och fiberutbyggnad är några av de aktuella ämnena i Vittsjö. Men Vittsjö räddningsvärn lär också tilldra sig intresse.

Martin Andersen i räddningsvärnet skrev häromdagen på vittsjobjarnum.nu att Vittsjöborna i framtiden lär få vänta längre på en brandbil med vatten, stege, brytverktyg med mera.

Han befarar att nedrustningen kan leda till nedläggning. Antalet brandmän har minskat sedan 2014 och är nu nere på åtta. Motorsågarna har dragits in och personsökare ersatts med sms till telefoner. Värnets brandmän får inte använda hjärtstartare eftersom de inte har utbildning på sådana.

– Vi befarar att det inte finns en vilja att ha oss kvar, skriver Martin Andersen.

Daniel Sirensjö försäkrar dock att räddningsvärnen ska vara kvar.

– Självklart vill vi ha kvar dem. Vi ser det här som en satsning, vi lägger ju totalt cirka 2,5 miljoner kronor på nya bilar till dem, säger han.

Han förklarar att Vittsjös nuvarande bil är nästan 30 år gammal och därför behöver bytas ut.

– En ny stor bil kostar fyra-fem miljoner och är dessutom för stor för att få plats i brandstationen i Vittsjö, säger han.

Likadant är det i Röke som också kommer att få ny bil efter nyår. Det kommer även Ballingslövs eller Emmaljungas räddningsvärn, ett av dem får vänta ytterligare ett år för att kostnaden ska rymmas i budgeten.

De nya bilarna kommer att ha plats till 200-300 liter vatten. Idag har Vittsjö brandvärn med sig 3 900 liter.

Bara fyra brandmän får plats i den nya bilen. Enligt Daniel Sirensjö åkte i snitt 3,3 personer ut per larm under 2016.

– Räddningsvärnen ska vara först på plats, som en spjutspets, men de är inte ensamma. Deltidskårerna ska vara på plats inom 15 minuter, säger Daniel Sirensjö.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se