torsjö live

Skolskjutsar kan samordnas med resor till daglig verksamhet

Skolskjutsar kan samordnas med resor till daglig verksamhet

Omsorgsnämnden föreslår nu skolskjuts för resor till och från daglig verksamhet. Frågan har utretts tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.

 På grund av upphandlingsregler går det inte att ansluta till befintlig upphandling. Därför föreslår omsorgen en egen upphandling, men förändringen kan ändå inte träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 2018.

Efter tisdagens möte i omsorgsnämndens arbetsutskott förs nu det färdiga förslaget vidare till omsorgsnämndens sammanträde, tisdagen 27 juni.

I dagsläget berörs ett 50-tal brukare; de som idag reser i kommunens regi med bussar. En detaljerad simulering av kostnader och genomförande på individnivå ligger till grund för förslaget. En tänkt besparing på 3 miljoner har reviderats till att istället kunna bli 1 miljon.

Kostnader

Kostnad för de berörda brukarna föreslås beräknas enligt samma taxa som tillämpas av Skånetrafiken för arbetsresor inom färdtjänst. För närvarande är avgiften i genomsnitt 450 kronor per månad.

Kostnaden för kommunen har simulerats utifrån faktiska förhållanden för varje brukare och enligt nuvarande taxor för skolskjuts:

  • 20 kr/km för vanligt fordon
  • 30 kr/km för specialfordon
  • Rullstol 250 kr per transport

Det ger en beräknad årlig bruttokostnad på 2.3 miljoner. Att entreprenörerna föreslås få fakturera brukaren direkt sänker summan med cirka 300 000 kronor per år. Återstår en årlig nettokostnad för kommunen på cirka 2 miljoner kronor.

Tror ni att detta bli en bra lösning?

Karin Axelsson ville utveckla valfriheten istället för att avveckla den. Foto: Urban Önell
Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, tror att en samordning med skolskjutsarna blir en bra lösning för daglig verksamhet. Foto: Urban Önell

– Ja, det gör vi, säger Karin Axelsson (M), omsorgsnämndens ordförande. Vi måste ha en lösning där det inte är för många chaufförer som kör. En del av våra brukare har svårigheter när det blir stora förändringar.

Utifrån den detaljerade analysen tycker sig förslagsställarna ha säkrat att varje brukare som mest ska behöva träffa två chaufförer. Ett viktigt krav man haft på kontinuitet.

Ser du inte en risk i att det är så många detaljer som ska fungera? Håller förslaget för att möta fler och framtida brukare med eventuellt förändrade behov?

– Det vet jag inte hur det blir i upphandlingen; hur de skriver upphandlingen. Men det måste vara formulerat så att det kan tillkomma några brukare, svarar Karin.

Hon framhåller också att en del av de brukare som idag har speciella behov redan har färdtjänst. Att en brukare kan bevilja färdtjänst ser hon som en klok och framkomlig väg som löser eventuella framtida behovsproblem, och tar bort risken att man ska behöva ställas inför svårigheter.

Hur säkrar ni kompetensen hos chaufförerna?

– Allting sker i upphandlingen, det är suveränt viktigt hur det är formulerat där, säger Karin Axelsson.

Förslaget om skolskjutsupphandling behandlas på omsorgsnämnden sammanträde den 27 juni. Om ett godkännande, kommer förändringen att kunna träda i kraft tidigast i januari 2018.

Lotta Persson

Bakgrund: 

Omsorgsnämnden beslutade 2016-08-30 att från och med 2017-01-01 upphöra med kostnadsfria/subventionerade resor till och från daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen. Besparingen på 3 miljoner kronor förutsatte att Skånetrafiken kunde överta ansvaret för resorna inom befintligt avtal och utan extra kostnad. Detta visade sig inte vara möjligt. Skånetrafiken begärde 7,2 miljoner kronor i årlig extra ersättning utöver befintligt avtal.

Omsorgsnämnden beslutade därför 2017-03-27 att inte överföra ansvaret för resor till och från daglig verksamhet till Skånetrafiken. Förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma med nytt förslag på hur resorna kan anordnas för att inte vårdpersonalen ska ansvara för transporterna och säkerställa att de sker på ett för brukarna tryggt och säkert sätt.

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se