Teater gav kunskap inför sommarjobb

I år testar Hässleholms kommun att ta teater till hjälp vid utbildning av de 16-åringar som fått feriejobb. Samtliga 384 sökande ungdomar erbjöds i år ett halvtidsarbete under två veckor. Framförallt är det jobb i kommunens förvaltningar. I måndags möttes de blivande feriejobbarna för en introduktionsdag. Alla 16-åringar får dessutom gå en obligatorisk kurs i […]

Polisen och kommunen till Ljusets moské i nästa vecka

Kommunledningen, socialnämnden och Hässleholmspolisen har fått inbjudan att besöka Ljusets moské på onsdag, den 28 juni. Besöket föranleds av Frilagts avslöjande om moskéns kopplingar till extremism och hat mot shiamuslimer, artiklar som publicerades i omarbetad version även i Kvällsposten och Expressen. Frilagt kunde efter omfattande granskning dokumentera att moskéns båda Facebooksidor, som styrelsen inte längre […]

Gyckelspelet i Almedalen 2-9 juli 2017

Tredje Statsmaktens och särskilt journalistens roll i det vi kallar vår demokrati måste belysas. Det råder ingen tvekan om mediernas roll, i den vacklande demokrati undertecknad och många med mig idag uppfattar Sverige vara. Nedanstående funderingar kring politiker- och mediejippot på Gotland, den så kallade Almedalsveckan, kan utgöra ett belysande exempel. SVT:s roll i detta […]

Pensionärerna betalar priset

I den ständiga dragkampen om resurser finns det en grupp som ständigt prioriteras bort och sätts på undantag och det är våra pensionärer. Det välstånd och överflöd vi åtnjuter idag är till stor del uppbyggt under perioden efter andra världskriget av människor som idag är till åren komna och borde få leva i trygghet och […]