torsjö live vers2

Polisen och kommunen till Ljusets moské i nästa vecka

Polisen och kommunen till Ljusets moské i nästa vecka

Kommunledningen, socialnämnden och Hässleholmspolisen har fått inbjudan att besöka Ljusets moské på onsdag, den 28 juni.

Besöket föranleds av Frilagts avslöjande om moskéns kopplingar till extremism och hat mot shiamuslimer, artiklar som publicerades i omarbetad version även i Kvällsposten och Expressen.

Patrik Jönsson (SD) kräver att Ljusets moskés tillfälliga bygglov dras in. Det tillfälliga bygglovet kan också vara olagligt, enligt ett beslut i länsstyrelsen i förra veckan. Foto: Berit Önell
Kommunen och polisen besöker Ljusets moské på onsdag i nästa vecka. Foto: Berit Önell

Frilagt kunde efter omfattande granskning dokumentera att moskéns båda Facebooksidor, som styrelsen inte längre vill förknippas med, innehöll inlägg, gillande och delningar av material med starkt hat mot shiamuslimer, i vissa fall även uppmaningar till våld och till och med mord. Tre styrelsemedlemmar har också på sina privata Facebooksidor gillat andra sidor och predikanter som spridit liknande material. Detta hat mot shiamuslimer från den radikala sunnitiska riktningen salafism är också en grundbult i den ideologi som förespråkas av rörelser som IS.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Gud välsigne dig Usama bin-Laden, skrev en av styrelseledamöterna på sin Facebooksida efter bin-Ladens död.

Den tidigare Hässleholmsimamen Abu al-Hareth, som dömdes till sex års fängelse för mordförsök mot en shiamuslim efter en bilattack i centrala Hässleholm, försvarades i rätten av tre av styrelsemedlemmarna i Ljusets moské. Han fick också föreläsa i moskén efter avtjänat straff.

Enligt många shiamuslimer var mordförsöket i Hässleholm startskottet för de senaste årens upptrappade förföljelser och attentat mot shiamuslimer i Sverige.

Frilagt har tidigare också berättat om Islamiska kulturcentret i Hässleholm, en moské som enligt ledningen där bildades efter att en grupp lämnat dåvarande Islamiska föreningen i Hässleholm i protest mot den extreme imamen.

Efter den uppmärksammade granskningen av Ljusets moské har dess ledning kontaktat både kommunen och polisen för att bjuda in till ett möte där de kan berätta om sin verksamhet och visa sina lokaler som återinvigdes i slutet på april efter nästan ett års uppehåll.

Moskéns företrädare har också bjudit in Norra Skåne och Kristianstadsbladet för att tillbakavisa uppgifterna i Frilagts granskning, vilket båda tidningarna oreflekterat låtit dem göra. Dessutom har de inte korrekt återgett Frilagts dokumenterade fakta.

När kommunstyrelsen tog upp frågan i förra veckan var de flesta av ledamöterna positiva till att besöka moskén i syfte att bilda sig en uppfattning om verksamheten. Även Patrik Jönsson (SD) kunde tänka sig att gå dit, men ansåg att kommunen borde verka för en stängning av moskén, vilket han också sedan framförde i en motion och en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

– Vi har fått inbjudan till Ljusets moské och tackat ja, mer kan jag inte säga, säger socialnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se