Gruppen-3a-328x120

Gyckelspelet i Almedalen 2-9 juli 2017

Gyckelspelet i Almedalen 2-9 juli 2017

Tredje Statsmaktens och särskilt journalistens roll i det vi kallar vår demokrati måste belysas.

Det råder ingen tvekan om mediernas roll, i den vacklande demokrati undertecknad och många med mig idag uppfattar Sverige vara. Nedanstående funderingar kring politiker- och mediejippot på Gotland, den så kallade Almedalsveckan, kan utgöra ett belysande exempel.

SVT:s roll i detta sammanhang finns särskild anledning att skärskåda. Denna mediejättes verksamhet finansieras som bekant av tittarna, licensbetalarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I de riktlinjer för journalister som nämns nedan noterar vi att ”journalisten måste hålla sig fristående från dem som skall bevakas”.

Nyttan med SVT:s och andra aktörers minst sagt omfattande satsningar på verksamheter av det slag som här nämns måste starkt ifrågasättas. Det finns sannolikt ett bättre sätt för våra journalister på bland annat Sveriges Television att nyttja sin tid än att under en sommarvecka ”umgås med” politiker. Politiker som bär ansvaret för de uppenbara brister vi nu ser i vårt samhälle.

Ett bättre sätt skulle kunna vara att ”väga konsekvenserna” av politikernas gyckelspel på Gotland och raden av de politiska tillkortakommanden som vi i vardagen verkande gräsrötter dagligen ställs inför. Detta arbete kan säkert ske på respektive redaktion med perspektiv på och med vederbörligt avstånd från nämnda politiker.

Notan för huvuddelen av politikers, tjänstemäns och andra potentaters vecka på sommarön är det vi skattebetalare som får stå för. Skatt är som bekant resultatet av våra gemensamma ansträngningar och förväntas användas i helt andra sammanhang.

Utmärkta möjligheter att ”tycka om” företeelser som här tas upp synes ledande företrädare för tidningspressen ha. Dessa dyker allt oftare upp i SVT:s bekväma tyckarsoffor.

I boken ”The element of journalism” av Bill Kovach och Tom Rosenstiel tas riktlinjer för journalister upp. Undertecknad tror sig se, att dessa riktlinjer kan vara värda att ta till sig också av oss andra. Med särskild hälsning till Hanna Stjärne, VD på SVT, följer således nämnda riktlinjer nedan:

1) Journalistens första uppgift är mot sanningen.
2) Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
3) Journalistens disciplin är verifiering.
4) Journalisten måste hålla sig fristående från dem som skall bevakas.
5) Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
6) Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
7) Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant.
8) Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
9) Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Till sist Henry David Thoreau:

– Låt ditt liv vara den friktion som hejdar maskineriet. –

Ronny Larsson i Kvistalånga 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se