logga-ligg-tjock

FUB förkastar förslag om resor vid daglig verksamhet

FUB förkastar förslag om resor vid daglig verksamhet

FUB i Hässleholm sågar förslaget om att samordna skolskjutsar och resor vid daglig verksamhet. 

Ordföranden, Kjell Göran Hansson, framför i brev till berörda Hässleholmspolitiker föreningens syn på det nya förslaget. FUB hittar flera allvarliga brister. Framför allt rör kritiken resekostnaderna, som FUB menar blir ojämlika och för en del brukare mycket högre än den ”missvisande medelkostnad” förslaget talar om. FUB vill istället ha en enhetskostnad per enkelresa.

FUB, en intresseförening för personer med utvecklingsstörning, vädjar om att förslaget ska avslås. Ärendet behandlas på omsorgsnämndens möte på tisdag, den 27 juni.

Föreningen är nöjd med hur resorna sköts idag och anser att ”det har fungerat väl och har gett en stor kundnöjdhet”. Med utgångspunkt från brukarna kritiserar FUB nu på flera punkter det nya lösningsförslaget.

Missvisande konsekvensbeskrivning

Enligt förslaget ska Skånetrafikens taxa för arbetsresor med färdtjänst tillämpas, vilket innebär olika avgift beroende på avstånd. Att resekostnaden för en brukare i förslaget uttrycks som en genomsnittskostnad på 450 kronor per månad ger enligt FUB en missvisande bild. Kjell Göran Hansson hänvisar till Skånetrafikens aktuella taxa och framför att en del av brukarna kommer att behöva betala 850 kronor per månad. Pengar, som FUB menar, ofta inte finns hos brukaren.

Vill att fullmäktige beslutar om avgiften

FUB accepterar att det tas ut en avgift för de aktuella resorna, men tycker att kommunfullmäktige ska besluta om storleken på avgiften och att den ska ingå i kommunens så kallade ”avgiftsutrymme”. Och att det ska bli en enhetskostnad per enkelresa för samtliga berättigade brukare. En lika stor avgift för alla brukare oberoende av körsträcka.

Att lösa resekostnaderna via en fast månadsavgift är av flera skäl olämpligt, hävdar FUB, och ger exempel på varför.

Orealistisk besparing

FUB ser den tänkta besparingen på en miljon kronor som orealistisk och varnar för att det, om förslaget genomförs, kan komma omfattande krav på omorganisation – som krav på närhet till daglig verksamhet. Vilket skulle minska den tänkta besparingen.

Förslagets konsekvensbeskrivning för brukarna klassar FUB som undermålig. Skrivelsen lyfter fram risk för passivisering, ökad kroppsvikt och ökade hälsoproblem som tänkbara negativa konsekvenser – om förslaget skulle genomföras och brukare, av ekonomiska skäl, väljer bort att ta sig till sin dagliga verksamhet.

Ojämlikhet

Förslaget blir för FUB oacceptabelt för att det skapar en ekonomisk ojämlikhet mellan personer med olika grad av funktionsnedsättning. Den som har beviljats färdtjänst får en väsentligt lägre resekostnad.

Sammantaget anser FUB förslaget undermåligt och föreslår att det ska avslås.

Text: Lotta Persson 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se