Gruppen-3a-328x120

Nya undersökningar av mark och vatten ska snart göras vid tekniska kontoret

Nya undersökningar av mark och vatten ska snart göras vid tekniska kontoret

Kommunen ska snart göra nya miljöundersökningar av både mark och grundvatten vid tekniska kontoret där det nya handelsområdet med bland annat Biltema ska byggas. Även eventuell förekomst av cyanid i grundvattnet måste kontrolleras.

Det säger Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden, som på tisdagen hade möte med byggnadsnämnden om projektet och bland annat diskuterade föroreningarna.

Tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens kontorslokaler ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Foto: Berit Önell
Ytterligare miljöundersökningar krävs innan tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens kontorslokaler rivs för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Foto: Berit Önell

Som Frilagt berättat lovar kommunen i markanvisningsavtalet med TK Projekt AB att bekosta miljöundersökningar och eventuell sanering på fastigheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dahlström konstaterar att föroreningsnivåerna i marken, enligt den översiktliga undersökningen för ett år sedan, inte är så höga att sanering krävs. En mer noggrann undersökning behöver dock göras.

Grundvattenproverna visade främst mycket höga salthalter och även höga halter av arsenik, kadmium och nickel. Cyanid undersöktes inte i grundvattnet, trots att det är klarlagt att en cyanidkammare funnits på platsen. Ämnet användes till bekämpning av ohyra.

I markproverna syntes inga spår av cyanid.

– Vi bör absolut kolla det även i vattnet, säger Arne Dahlström nu.

Han hoppas att det inte ska behövas någon komplicerad sanering av grundvattnet.

– När lagret av vägsalt flyttas bort från fastigheten tror vi att värdena förbättras, säger han.

Avgörande är också i vilken riktning grundvattnet rör sig och om föroreningarna kan påverka vattentäkter.

Arne Dahlström vill gärna undvika överraskningar i ett sent skede, liknande den dyra och tidsödande saneringen av fastigheten Lansen 1 som kommunen sålde till Dahlqvists bil.

– Där hade vi inte tillräcklig koll innan vi sålde, konstaterar han.

Frågan kommer att diskuteras vidare direkt efter semestrarna.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
2017-07-03 Kommunen lovar flytta och sanera för att få Biltema till nytt handelsområde

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se