torsjö live vers2

Har vi inte redan nått skattetaket?

Har vi inte redan nått skattetaket?

På ledarsida i NSK 20170718 kan vi ta del av synpunkter framförda av Lars Stjernkvist före detta socialdemokratisk partisekreterare som nu ”trappat ner” som välarvorderat kommunalråd i Norrköping.
Stjernkvist tycks ha fallit in i ett gammalt socialdemokratiskt hjulspår och kräver höjda skatter. Han tycker sig inte vara ensam om det han kallar sin ”analys” utan hänvisar bl.a. till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). SKL en omfattande byråkratisk organisation vars uppgift i någon mening tycks vara att ”backa upp” kommuner och landsting i deras verksamhet.
Stjernkvist skriver själv att skatternas andel av den totala ekonomin (skattekvoten) i fjol var cirka 44% och att det är mycket jämfört med andra länder!
Frågan uppstår hur detta enorma skatteuttag hänger ihop med att vi ändå ser stora brister i äldrevård och sjukvård för att nämna några områden för vilka skattemedel är avsedda.
Stjernkvist borde rannsaka sig själva och tillsammans med andra politiker ställa frågan huruvida politiker är kapabla att klokt handskas med våra gemensamma tillgångar.
Några exempel på vanskötsel av dessa tillgångar kan ”affärerna” kring, till stora delar statligt ägda, Postnord och Vattenfall utgöra.
Centerpolitikern Maud Olofsson inblandning i en de sämsta affärer Sverige någonsin gjort där Vattenfall köpte holländska Nuon för ca 90 miljarder är välkänd och behöver inte närmare kommenteras. Hon vägrade dessutom skamligt nog att ta vara på möjligheten att förklara sig inför konstitutionsutskottet. Postnords äventyrligheter i Danmark med förluster i miljardklassen har vi också nyligen i media kunnat ta del av. Kapitalets härjningar i våra skattekistor avsedda för bl.a. skola och sjukvård har vi hört Stjernkvists partikollega stadsministern Löfven ondgöra sig över. Någon lösning på detta problem tycks dock inte vara i sikte.
Så Lars Stjernkvist (S) Med tanke på vad som ovan sagts är måhända skattetaket sedan länge nått. Försök att avkräva medborgarna ytterligare skattemiljarder synes övermaga. Att lära sig klokt handha redan befintliga gemensamma tillgångar och använda dessa till ändamål för vilka de är avsedda torde vara en långt klokare strategi.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se