torsjö live vers2

Finjasjögruppen vill stoppa jordbruk vid Hovdala, gräva bort tippar och förbättra reningsverket i Tjörnarp

Finjasjöarbetsgruppen vill stoppa jordbruket på Hovdalafältet för att minska näringstillförseln till Finjasjön och åtgärda två gamla tippar i Tormestorp. Det är två av flera åtgärder som gruppen föreslår för att få bukt med de omfattande algblomningarna. Tekniska nämndens arbetsutskott ska ta ställning till förslagen vid sitt nästa sammanträde, den 15 augusti. Algblomningarna har varit ovanligt […]

SD fick inte heller information – vill rädda parkvillorna

Sverigedemokraterna är, liksom Folkets väl, kritiska till att de inte fått information om förslaget att riva de gamla lärarvillorna på Åkaregatan. SD har nu vid ett gruppmöte enhälligt beslutat att försöka rädda husen. – De har kulturella världen och ligger bra vid Hembygdsparken, säger Ulf Berggren (SD), idag vice ordförande i tekniska nämnden. När tjänstemännen […]

Monopolspel om lärarbostad på Åkaregatan?

Rena vilda västern, ja så verkar det vara i Hässleholms kommun, i avsaknad av fungerande stadsplanering. Hugade (hugad) byggmästare spelar Monopol där endast de mest attraktiva gatorna är intressanta . Befintlig bebyggelse utgör inget hinder, kommunen krattar manegen med frikostiga köpevillkor. När skall uppvaknandet  komma, nån dj….la ordning får det väl ändå vara. Det går […]

Historiska lärarvillor vid Hembygdsparken ska rivas Långt gångna planer utan formella beslut

De två gula villorna vid Hembygdsparkens entré från Åkaregatan i Hässleholm ska snart rivas för att ge plats åt flerfamiljshus med 16-20 lägenheter. Men inga formella beslut är fattade om husen som byggdes som lärarbostäder kring 1920. Istället har tjänstemännen på kommunens exploateringsavdelning efter informell dialog med politikerna i tekniska nämndens beredningsutskott inbjudit till en […]