Monopolspel om lärarbostad på Åkaregatan?

Monopolspel om attraktiva gator?

Rena vilda västern, ja så verkar det vara i Hässleholms kommun, i avsaknad av fungerande stadsplanering. Hugade (hugad) byggmästare spelar Monopol där endast de mest attraktiva gatorna är intressanta . Befintlig bebyggelse utgör inget hinder, kommunen krattar manegen med frikostiga köpevillkor.

När skall uppvaknandet  komma, nån dj….la ordning får det väl ändå vara. Det går inte an att spela under bordet med oss uppdragsgivare dvs kommuninvånare.

 John-Erik Ivarsson

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com